Canons europeiske projektorgaranti

Dette er en kommersiell sluttkundegaranti som tilbys av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon») til sluttkunder som kjøper Canon-projektorer til egen bruk, men som ikke agerer som forbrukere under den lokale lovgivningen i landet der projektorene er kjøpt.

Hvis du er en forbruker, har du ikke rett til denne garantien, men forbrukerens lovfestede rettigheter under det gjeldende nasjonale lovverket vil gjelde for deg.

Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

Canons europeiske projektorgaranti er sammensatt av ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, er avhengig av hvor du bor, hva slags projektor du har kjøpt og når du kjøpte produktet. Vi tilbyr følgende garantier:


  • Verkstedgaranti
  • Utvidet garantiordning for projektor

Canon-projektorer som er ment for salg og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits og Storbritannia («territoriet»), er dekket av Canons europeiske projektorgaranti. Canon garanterer at dersom den nye projektoren viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder – se nedenfor). Canons utvidede garantiordning for projektor har ytterligere territoriale begrensninger og projektorbegrensninger. Du finner mer informasjon i delen om Canons utvidede garantiordning for projektor nedenfor.

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer projektoren til et av Canons autoriserte servicesentre.

Denne garantien er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel, og verken Canon, dets datterselskaper eller andre medlemmer av den europeiske projektorgarantien er ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på noen uttrykt eller underforstått garanti for dette produktet.

Tilbudet om forlengelse av tre års lampegaranti er utgått og ikke lenger tilgjengelig. Gå til kampanjesiden for projektorer for å få ytterligere informasjon.


Verkstedgaranti

Sp: Hvilke garantier gjelder for Canon-projektorprodukter som er kjøpt i Europa?

Sv: Generelt sett tilbyr Canon den europeiske projektorgarantien for produkter kjøpt i:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for denne garantien.


Sp: Hva slags produktinformasjon om garantier kan jeg finne i boksen når jeg kjøper et Canon-produkt?

Sv: For projektorgarantien som gjelder for europeiske land, vil et europeisk projektorgarantikort vanligvis følge med projektoren. Det kan se slik ut:


Sp: Er det nødvendig å fylle ut og sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere den europeiske projektorgarantien min?

Sv: Det er ikke nødvendig å sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere deg for den europeiske projektorgarantien. Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske projektorgarantien, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for den aktuelle projektoren.


Sp: Hva slags dokumentasjon er nødvendig for å få en reparasjon under den europeiske projektorgarantien?

Sv: Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske projektorgarantien, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for den aktuelle projektoren. Salgsfremmende garantitilbud kan også ha ytterligere krav. Se de spesifikke vilkårene og betingelsene i eventuelle kampanjetilbud (hvis aktuelt)


Sp: Hvor lenge gjelder Canons europeiske projektorgaranti?

Sv: Generelt sett tilbys en tre eller fem års garanti for Canons projektorprodukter. Det finnes unntak. Du finner ytterligere informasjon under berettigelsesfanen.


Sp: Hvis jeg er bosatt i et land der den europeiske projektorgarantien gjelder, men kjøpte projektoren min utenfor garantiområdet, vil projektoren min da likevel være dekket av garantien?

Sv: Informasjon om den enkelte garanti som tilbys for hver projektor, er som regel i projektoresken. Generelt sett er produkter dekket av en garanti som gjelder for produktets spesifikke salgsregion. Det vil derfor være nødvendig å returnere produkter til den aktuelle regionen for å få en garantireparasjon. Canon tilbyr vanligvis ikke en global garanti med mindre det er spesielt nevnt for spesifikke produkter/regioner.


Utvidet garantiordning for projektor

Sp: Hvilke modeller er kvalifisert for den utvidede garantiordningen for projektor?

SV: Tjenesten tilbys under den aktuelle garantiperioden for kvalifiserte XEED- og LX-projektorer kjøpt før 30. november 2021.

Se berettigelsesfanen for å få mer informasjon.


Sp: Hvor er den utvidede garantiordningen for projektor tilgjengelig?

Sv: Tjenesten er bare tilgjengelig i følgende kvalifiserte land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.


Sp: Hvem kan sette i gang den utvidede garantiordningen for projektor?

Sv: Enten sluttkunden eller selgeren kan sette i gang prosessen når en feil på produktet blir funnet. Låneprojektoren vil bli levert når en ødelagt projektor har blitt analysert (underlagt de fullstendige vilkårene og betingelsene) og tilbudet om en låneenhet har blitt akseptert.


Sp: Hvem skal jeg kontakte for å sette i gang den utvidede lånegarantien for projektorer?

Sv: Sluttkunder eller selgeren bør kontakte den aktuelle lokale Canon-brukerstøtten. Canon vil registrere all relevant informasjon (f.eks. detaljer om mangler) og utføre undersøkelsene på første nivå av mulig årsak til problemet. Hvis feilen vedvarer, vil Canon-brukerstøtten på andre nivå kontakte sluttkunden eller selgeren. Hvis det påvises mangel og reparasjon anbefales, vil vi tilby en tilsvarende projektor (eller en projektor med bedre spesifikasjoner) som låneenhet.


Sp: Hvor lang tid tar det før låneprojektoren kan leveres?

Sv: Hvis det er mulig, vil låneprojektoren leveres dagen etter at du har sendt forespørselen, dersom du sendte forespørselen før kl. 11.00, og to dager etter at du har sendt forespørselen dersom du sendte forespørselen etter kl. 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag.


Sp: Hvor blir låneprojektoren levert?

Sv: Låneprojektorer kan enten leveres til selgeren eller direkte til sluttkunden (hvis sluttkunden har de tekniske ferdighetene til å utføre monteringsarbeid).


Sp: Hva skjer etter at låneprojektoren er mottatt?

Sv: Når du har mottatt låneprojektoren, er selgeren eller sluttkunden ansvarlig for at den mangelfulle projektoren returneres til Canon. Du vil motta fraktetiketter for den ødelagte projektoren, og den bør plasseres i fraktkartongen du har mottatt. Fraktselskapet må kontaktes for å avtale henting av den ødelagte projektoren så fort som mulig. Under normale omstendigheter dekkes alle fraktkostnader av Canon.


Sp: Hva skjer etter at den ødelagte projektoren er reparert?

Sv: Selgeren eller sluttkunden er ansvarlig for at låneprojektoren returneres til Canon innen fem dager etter at den reparerte enheten er returnert. Du vil motta fraktetiketter for returnering av låneprojektoren, og den bør plasseres i fraktkartongen du har mottatt. Fraktselskapet må kontaktes for å avtale henting av låneproduktet. Under normale omstendigheter dekkes alle fraktkostnader av Canon.


Sp: Hvem er ansvarlig for å fjerne den mangelfulle projektoren og montere den på nytt etter at reparasjonen er gjennomført?

Sv: Canon har ikke ansvaret for å fjerne den opprinnelige projektoren eller montere den på nytt. Dette er ansvaret til sluttkunden eller selgeren.


Sp: Hvem er ansvarlig for å montere låneprojektoren og fjerne den etter at reparasjonen er gjennomført?

Sv: Canon vil ikke være ansvarlig for montering eller fjerning av låneprojektoren. Dette er ansvaret til sluttkunden eller selgeren.


Sp: Hva må jeg ta hensyn til hvis låneenheten forsvinner, blir skadet eller blir stjålet?

A: Canon tilbyr låneprojektorer til sluttkundene eller selgerne deres underlagt Canons standard lånevilkår, som de anses å ha godtatt dersom de godtar tilbudet om en låneprojektor under den utvidede garantiordningen for projektor. Sluttkunden eller selgeren må sørge for at alle gjenstander returneres i samme stand som de ble levert i, og er ansvarlige for eventuelle tap, skader eller tyveri av låneutstyr og kan bli forpliktet til å refundere Canon for reparasjon eller erstatning. Sluttkunder eller selgere bør vurdere å skaffe en passende forsikring som kan dekke alt av utstyr de låner.