Warranty_Page_Image

Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer

 

Vanlige spørsmålSp: Hvilke garantier gjelder for fjernstyrte Canon PTZ-kameraer som er kjøpt i Europa?

Sv: Som regel tilbyr Canon den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer for produkter som er kjøpt i Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for denne garantien.

Sp: Hva slags garantiinformasjon finnes i esken når jeg kjøper et Canon-produkt?

Sv: I europeiske land som dekkes av garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, inneholder hver enkelt produkteske som regel et kort med den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer. Det kan se slik ut:

 

Sp: Må jeg fylle ut og sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere den europeiske garantien min?

Sv: Du trenger ikke å sende inn noen dokumentasjon til Canon for å registrere deg for den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer. Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for det aktuelle produktet.

Sp: Hva slags dokumentasjon må jeg ha for å gjøre krav på en reparasjon i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for det aktuelle fjernstyrte PTZ-kameraet. Salgsfremmende garantitilbud kan være underlagt ytterligere krav. Se de spesifikke vilkårene og betingelsene i eventuelle kampanjetilbud (hvis aktuelt).

Sp: Hvor lenge gjelder vanligvis Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Garantiperioden for fjernstyrte PTZ-kameraer er som regel ett år.

Sp: Hvis jeg er bosatt i et land der Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer gjelder, men har kjøpt et fjernstyrt Canon PTZ-kamera utenfor garantiområdet, vil dette produktet da likevel være dekket av den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Som regel er produkter dekket av en garanti som gjelder for produktets spesifikke salgsområde. Sluttkunden må derfor returnere produktet til det aktuelle området for å få en reparasjon som dekkes av garantien. Canon tilbyr vanligvis ikke en global garanti med mindre det er spesielt nevnt for spesifikke produkter/regioner.

Du kan også ha interesse av …

Feedback