Utskifting av skrivehode i MAXIFY GX-serien

<Svært viktig!>

Utfør bare denne prosedyren når du bytter skrivehode. Ikke utfør de følgende trinnene av andre årsaker, da dette kan skade produktet.

・Ikke bytt skrivehode mens maskinen er slått av.
・Ikke slå av maskinen under bytte av skrivehode.
・Utskriftskvaliteten kan ikke garanteres etter at et brukt skrivehode er tatt ut og satt inn igjen.
・Hvis vedlikeholdskassetten har utilstrekkelig kapasitet, kan ikke skrivehodet byttes.
・Enkelte problemer kan kanskje ikke løses ved å bytte skrivehodet.
・Vær forsiktig så du ikke får blekk på hendene.

1. Slå maskinen på.

GX5000-serienGX6000-serien og GX7000-serien

2. Sett maskinen i utskiftningsmodus for skrivehodet.

<GX5000-serien>

  1. Trykk på knappen Back (Tilbake) én gang, og trykk deretter på og hold nede Stop (Stopp) i fem sekunder eller mer.


  2. Meldingen "Behandler…" vises. Vent noen minutter til de neste instruksjonene vises.

▶ Følg prosedyrene nedenfor ifølge skjermen.

<GX6000-serien og GX7000-serien>


  1. Trykk på knappen HOME (Hjem) én gang, og trykk deretter på og hold nede [Stop] (Stopp) i fem sekunder eller mer.

  2. Spesialmerknader vises på neste skjermbilde. Bekreft dem, og velg Yes (Ja).

  3. Vent noen minutter til de neste instruksjonene vises.

▶ Følg prosedyrene nedenfor ifølge skjermen.


3. Åpne dekselet/skanneenheten

GX5000-serienGX6000-serien og GX7000-serien

4. Ta forsiktig av skrivehodet5. Ta det nye skrivehodet forsiktig ut av emballasjen.

6. Plasser skrivehodet sakte og sikkert i skrivehodeholderen slik at skrivehodet ikke berører delene rundt.


7. Vent noen minutter etter at du har lukket skanneenheten/dekselet. Når Hjem-skjermbildet vises, er byttet av skrivehodet fullført.

GX5000-serien


GX6000-serien og GX7000-serien

*Løft dekselet/skanneenheten en brøkdel for å løsne låsen, og senk den.

Du kan også ha interesse av …