Bytte av skrivehode

Utfør bare denne prosedyren når du bytter skrivehode. Ikke utfør de følgende trinnene av andre årsaker, da dette kan skade produktet.

・Ikke bytt skrivehode mens maskinen er slått av.
・Ikke slå av maskinen under bytte av skrivehode.
・Utskriftskvaliteten kan ikke garanteres etter at et brukt skrivehode er tatt ut og satt inn igjen.
・Hvis vedlikeholdskassetten har utilstrekkelig kapasitet, kan ikke skrivehodet byttes.
・Enkelte problemer kan kanskje ikke løses ved å bytte skrivehodet.
・Vær forsiktig så du ikke får blekk på hendene.

1. Slå maskinen på.

2. Trykk på knappen [Home] (Hjem) én gang, og trykk deretter på og hold nede [Stop] (Stopp) i fire eller fem sekunder. Maskinen bytter til modus for bytte av skrivehode.

3. Merknader vises på neste skjermbilde. Bekreft dem, og velg Yes (Ja).

▶ Vent noen minutter til de neste instruksjonene vises.

Følg prosedyrene nedenfor ifølge skjermen.

4.

5.

6.

7. Ta det nye skrivehodet forsiktig ut av emballasjen.

8. Plasser skrivehodet sakte og sikkert i skrivehodeholderen slik at skrivehodet ikke berører delene rundt.

9.

10. Vent noen minutter etter at du har lukket skanneenheten/dekselet. Når Hjem-skjermbildet vises, er byttet av skrivehodet fullført.

Du kan også ha interesse av …