Sustainable Imaging

Bærekraftig bildebehandling hos Canon

Vi reduserer miljøpåvirkningen gjennom arbeidet vårt og kundene våre.

Håndtere miljøpåvirkningen vår

Vi tar ansvar for påvirkningen handlingene våre har på miljøet, og vi har innført solide systemer, prosesser og retningslinjer på tvers av virksomheten, for å håndtere miljøpåvirkningen og sikre et redusert karbonavtrykk. Dette inkluderer:


Canons EMEA miljøtraktat

Last ned PDF [75 kB] >


Canons grønne innkjøpsstandarder

Les mer >


Globalt ISO 14001-sertifisert miljøstyringssystem

Les mer >

work-team-at-table-with-documents

Vår tilnærming til produktets livssyklus

Vi har en «produser – bruk – resirkuler»-tilnærming til miljømessig bærekraft, som innebærer å håndtere produktene våre på måter som underbygger en sirkulær økonomi – fra designfasen til sluttfasen. Denne tilnærmingen reduserer også klimagassutslippene (GhGs) fra produksjonen og hjelper kundene å redusere deres utslipp, ved å bruke energieffektive produkter.

Produser

Vi har som mål å redusere miljøpåvirkningen til produktene våre, helt fra begynnelsen av produksjonsprosessen, slik at de består av mindre nytt råmateriale, er mer energieffektive og unngår avfall gjennom hele livsløpet. 

 • Vi setter karbonreduksjonsmål og gjør bruk av metoder for livssyklusvurdering (LCA).

  Last ned PDF [335 kB] >

 • Vi utformer produktene våre på en slik måte at de overholder alle relevante reglementer, og sørger for at skadelige stoffer til enhver tid svarer til eller ligger under de tillatte verdier som er angitt i RoHS-direktivet og REACH-forordningen.

  Last ned REACH PDF [249 kB] >
  Last ned RoHS PDF [184 kB] >

 • Vi tar støynivået til og ozonutslippene fra produktene våre med i betraktning.

  Last ned PDF [187 kB] >

 • Vi reduserer avfallet på produksjonsstedene og oppnår null avfall til deponi fra alle produksjonsstedene.

  Les mer >

 • Vi reduserer CO2-utslipp fra transport ved å bytte til mindre CO2-intensive transportmidler, vi unngår ineffektivitet under distribusjon, og vi gir emballasjen ny design for å gjøre den mindre.

  Les mer >

 • Vi sørger for ansvarlig og effektiv emballasje.

  Last ned PDF [186 kB] >

Bruk

Kundene våre kan spare penger og redusere miljøpåvirkningen ved å benytte seg av våre produkter, tjenester og løsninger. Ved hjelp av nyskapninger og forbedringer bruker produktene våre mindre energi og færre forbruksartikler.

 • Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre energieffektiviteten og redusere elektrisiteten som brukes av våre produkter.

  Last ned PDF [199 kB] >


 • Vi hjelper bedriftskunder med å redusere forbruket av papir og forbruksartikler ved bruk av bildebehandlingsutstyret vårt.

  Last ned PDF [261 kB] >


 • Ved å ta i bruk en Managed Print Service-løsning kan kundene redusere miljøpåvirkningen med 60 %.

  Les mer >


 • e-Maintenance og effektiv teknikerplanlegging gjør vedlikeholdsarbeidet mer effektivt og sparer tid, ressurser og CO2

  Les mer >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Resirkulering

Vi forvalter naturressursene på en slik måte at vi bidrar til en sirkulær økonomi, med vekt på å øke salget av rehabiliterte enheter. 

 • Vi fremmer gjenbruk og resirkulering av brukte produkter og deler.

  Last ned PDF [189 kB] >

 • Vi resirkulerer toner- og blekkassetter og tonerflasker.

  Last ned PDF [201 kB] >

 • Vi deltar i programmer for resirkulering av emballasje og bidrar til å finansiere innsamling og resirkulering av emballasjeavfall.

  Last ned PDF [182 kB] >

 • Vi sørger for at alle våre resirkuleringsprosesser er i samsvar med WEEE-direktivet og annen lovgivning når det gjelder avfallsdeponering.

  Last ned PDF [199 kB] >