Southern_Hymettus

Fotograf Jeff Vanderpool

©Joanna Vasdeki

Athen på en ny måte.

Faktum er at hvis du ser noe ofte nok, slutter du etter hvert å se alt ved det. Når omgivelsene blir for kjente, glemmer man fort å sette pris på dem. Den Athen-fødte fotografen Jeff Vanderpool har dedikert en stor del av karrieren sin til å ta bilder av byen. For prosjektet «Sea of City» vendte Jeff objektivet bort fra de velkjente monumentene, og rettet det mot de ofte oversette fjellene som omgir dem.

Vi snakket med Jeff om å oppdage en nye side ved byen hans.

Hva var målet ditt da du startet dette prosjektet?

Athen ligger i et "basseng" omgitt av fjell og sjø. I Hellas blir byen ofte referert til som «lekanopedio» eller bassengområdet. Mange steder er det en tydelig grense der byen stopper brått, fordi et fjell står i veien og hindrer den. Når du bor i byen, har du et tydelig bilde av disse fjellene som bakgrunnen til byens grenser, men ikke av fjellenes innhold og karakter.

Dessuten, og ganske uheldig i vår tid, blir naturmiljøet ofte oversett. Fjellene tilbyr et strålende pusterom fra byen, men brann, utbygging og søppel utgjør en reell trussel mot dem. Jeg antar at målet mitt var å rette folks oppmerksomhet mot at de finnes, og at de er en like dyrebar del av byen som de kulturelle monumentene.

Du ble født i Athen, hvorfor bestemte du deg for å starte dette prosjektet nå?

Jeg tilbrakte barndommen min i Athen, men begynte først å bo her fast for bare fem år siden. Dette har gitt meg muligheten til å betrakte det greske landskapet, noe som alltid har fascinert meg, mer intenst.

©Jeff Vanderpool

Du har kun valgt ut en håndfull bilder fra denne serien, hva er det som gjør at disse bildene skiller seg ut?

Byen er omgitt av fire fjell, og jeg har valgt ut to til tre bilder fra hvert av disse fjellene. På disse bildene kan du ofte se utsiktspunkter på fjellene som ligger på motsatt side av byen. Jeg forsøkte å velge bilder som er så representative som mulig for serien i sin helhet.

Er det ett bilde som virkelig fanger det prosjektet handler om?

Det er vanskelig å si, men jeg vil kanskje foreslå bilde nr. 3 fra Central Hymettus-serien. Steinene i forgrunnen er en del av en ujevn jordvei nær toppen av Hymerttus-fjellet, som ligger øst for Athen. Denne typen skarpe steiner er svært karakteristisk for jordveier i denne regionen rundt Athen.

Etter min mening formidler dette bildet den intime forbindelsen mellom byen og dens omgivelser. Det er både naturlig og menneskeskapt på én gang. Og siden mesteparten av byen Athen er bygget av stein som er utvunnet fra disse fjellene, synes jeg også det er en fin materiell forbindelse.

Noen av disse bildene viser et ganske øde bilde av Athen, som står i kontrast til den byen mange kjenner til. Hvorfor var det viktig for deg å vise frem dette alternativet blikket på byen?

Landskapet og monumentene i byen Athen har blitt avbildet av kunstnere og fotografer i hundrevis av år. (Faktisk er en stor del av mitt profesjonelle arbeid dedikert til dette!) Disse historiske bildene gir oss et innblikk i hvordan landskapet og byen har forandret seg over tid. Det er vanskelig å vurdere hvordan man skal tilnærme seg et subjekt som har blitt avbildet så mange ganger, så jeg bestemte meg for å forsøke å trekke frem noen mindre kjente elementer i det athenske landskapet. Jeg synes at alle stedene jeg har fotografert er fredfulle og vakre på hver sin måte. Ødemarken og ensomheten på disse stedene er på sett og vis det mange munker og nonner som bor på klostrene i disse fjellene søker etter!

Hva ønsker du at folk skal få ut av disse bildene?

Vi føler ofte at vi kjenner et sted selv når vi bare har opplevd en veldig liten del av det. Jeg vil at folk skal få følelsen av at det er endeløse dimensjoner ved denne byen, og kanskje ved alle byer, som kan tilføre stor verdi til hvordan vi opplever dem.

Har prosjektet endret synet ditt på byen du vokste opp i? I så fall hvordan?

Absolutt. Hver gang du betrakter noe nøye, forandres oppfattelsen din av det. Jeg har aldri fullt ut verdsatt storheten og variasjonen i det naturlige landskapet som omgir Athen. På avstand virker det også som om byen står i ro. Du oppfatter ikke lenger det travle gatelivet. Byen fremstår derfor som et annet topografisk element, akkurat som fjellene engang fortonet seg for meg når jeg så dem fra byen.

©Jeff Vanderpool

Hva nå?

Jeg fortsetter å produsere arbeid om Athen, men nå fokuserer jeg på selve byen. Den moderne byen ble bygget på en svært organisk måte. Til tross for at det opprinnelig fantes en plan da byen ble utviklet på nytt på 18-hundretallet, gikk lokale interesser seirende ut, og mesteparten av planen ble ikke utført. Resultatet av dette er den byen vi har i dag, som på overflaten virker kaotisk, anarkistisk og for mange mennesker, lite tiltrekkende. Jeg ønsker å tilby en ny estetisk evaluering av byen, en som ser potensial i den nåværende tilstanden i stedet for håpløshet.

Har du noen tips for å fortelle visuelle historier?

De beste historiene er de som vi får en form for personlig tilknytning til. Det som gjør arbeidet interessant for meg er å avbilde denne tilknytningen visuelt.

Hva slags utstyr bruker du?

Jeg bruker et EOS 5DS R-kamerahus. Jeg har flere objektiver, blant annet et Canon EF 24-105 mm f/4L zoom og et eldre 24 mm TSE. Jeg bruker også flere eldre, manuelle mellomformatobjektiver med en tilt-shift-adapter.

Sea of City-serien skal stilles ut på Central European House of Photography i Bratislava fra oktober 2017.

©Jeff Vanderpool


Jeffs utstyrsveske

Kameraer:

Canon EOS 5DS R

Objektiver:

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USMIntervju: Skrevet av Daniel O’Hara