no consumer

Fotografering i svart/hvitt nyter ny popularitet, men har alltid vært aktuelt. Hvorfor er det fortsatt så populært?

Picture_Tutorial_img1

Svart/hvitt er nostalgisk og vekker minner om gamle bilder og TV-programmer. Svart/hvitt er spesielt effektivt for å bringe frem motivets former og toner. Svart/hvitt kan lage et sterkt bilde av et motiv som ville være svakere i farger.

Denne veiledningen omfatter de følgende emnene, som vil gi deg større kunnskap om fotografering i svart/hvitt.
• Vinterlandskaper
• Portretter
• Bylandskaper
• Nattfotografering
• Bruke filtre
• Å "se" i svart/hvitt
• Ta bilder i JPEG- og RAW-format

Vinterlandskaper
Vinterlandskaper egner seg godt for fotografering i svart/hvitt. På denne tiden av året er landskapet nesten tomt for farger – ingen klare grønntoner og få gule eller røde blomster. Et snødekt landskap er nesten ensfarget. Du kan fokusere på formene til bare trær, steingjerder og bygninger. Komposisjon og kontrast blir nøkkelelementer i bildet.

Tredjedelsregelen er spesielt nyttig når du fotograferer i svart/hvitt og blikket ikke blir distrahert av farger. Tenk deg et rutenett i kamerasøkeren – to loddrette linjer og to vannrette linjer som krysser hverandre i fire punkter. Prøv å plassere hovedmotivet i et av disse krysspunktene. Denne teknikken gir en sterk komposisjon.

Et annet viktig hjelpemiddel i komposisjonen er perspektiv. Perspektivet blir tydelig hvis du tar et bilde langs en vei eller jernbanespor. Veikantene eller sporene ser ut til å møtes i midten, selv om vi vet at de er parallelle. Blikket trekkes mot linjene og inn i bildet.

1   2  3  4

spacer
            image
Tutorials
Komposisjon av bilder
Videoopptak
Bilder av vann
Landskapsfotografering
Svart/hvitt-fotografering
Actionbilder
Juleportretter