BRUKERGENERERTE VILKÅR

Vi elsker bildet ditt (« innhold») og ønsker å bruke det på Canons sosiale mediekanaler, til e-nyhetsbrev og nettsteder. Hvis du tillater oss å bruke og vise frem innholdet ditt, viser vilkårene nedenfor hvordan Canon vil bruke innholdet ditt.

Bruk av bildet ditt til kommersielle formål
Hvis vi bruker innholdet ditt i forbindelse med Canon Europa N.V., registrert på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Nederland, med datterselskaper, konsernselskaper og stedfortredere (samlet kalt «Canon», «vi» eller «oss») med bruk og/eller visning av innholdet ditt til kommersielle eller ikke-kommersielle formål, vil vi publisere innholdet ditt og oppgi deg som innholdsskaperen på Canons sosiale mediekanaler, e-nyhetsbrev og/eller nettsteder.

Slik får vi tak i innholdet ditt
Canon får tak i innholdet ditt fra innlegget ditt på sosiale medier, og innholdet leveres av den sosiale medieplattformen som et JPEG-bilde eller en MP4-video. Innholdet er kanskje ikke det samme som da du opprinnelig lastet det opp til Instagram (det kan for eksempel hende at det blir komprimert eller at de innebygde EXIF-dataene mangler). Innholdet vises bare på Canons sosiale mediekanaler, i e-nyhetsbrev og/eller på nettstedene.

Du beholder eierskapet av innholdet ditt, men gir oss en lisens
Du vil beholde innholdets fulle eierskap, men du gir oss en begrenset lisens til å bruke og vise frem innholdet. Canon forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avgjøre om innholdet ditt skal vises på Canons sosiale mediekanaler, i e-nyhetsbrev og/eller nettsteder. Den begrensede lisensen du gir oss, er en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, royaltyfri, overførbar lisens til å vise frem, bruke, reprodusere og distribuere innholdet ditt og til å lage avledet arbeid av materialet i innholdet. Som med alt innhold som finnes på internett, kan kopier av innholdet lages og distribueres av uavhengige tredjeparter eller sluttbrukere uten vår viten eller tillatelse. Derfor tar vi ikke ansvar for hvordan en tredjepart kan bruke innholdet ditt.

Vi vil oppgi deg som kilde hvis vi bruker innholdet ditt
Du gir oss også rett til å bruke ditt brukernavn, profilbilde, pseudonym og/eller bilde i forbindelse med bruk av innholdet. Canon kan oppgi deg som kilde i forbindelse med bruken av innholdet ved å identifisere deg i forbindelse med innholdet, og vi kan også legge ved en kobling til det opprinnelige innlegget som viser innholdet, i den grad det er mulig, på den respektive sosiale mediekanalen.

Dine innsigelser til oss
Vi forstår at innholdet er ditt originale verk og ikke bryter noen eksisterende åndsverksrettigheter, inkludert og uten begrensning, opphavsrett, forretningshemmeligheter eller kontraktsmessige rettigheter, og at det ikke inneholder noe som, hvis de publiseres, vil være uredelig, trakasserende, ærekrenkende, uanstendig eller et brudd på eventuelle personvernrettigheter eller lover og forskrifter. Dette betyr at du må sørge for at du har tillatelse fra alle tredjeparts rettighetshavere for innholdet før du godtar at vi bruker innholdet ditt. En rettighetshaver kan være navn på tredjeparters merkevarer eller selskaper, en person som vises i innholdet, eller en berømt bygning.

Når du godtar at vi bruker og viser innholdet ditt, tar Canon det FOR GITT at du har alle de nødvendige rettighetene, og at du har fått tillatelse fra eventuelle personer eller merkevarer som vises i innholdet. Canon kan ikke påta seg noe ansvar og/eller erstatningsansvar for krav fra tredjeparter og/eller krav om krenkelse av tredjeparters rettigheter ved bruk av, visning eller fremvisning av innholdet, og eventuelle krav fra tredjeparter vil rettes til deg.

Periode
Avtaleperioden starter på datoen du bekrefter at Canon kan bruke innholdet ditt i henhold til disse vilkårene, og den fortsetter til den avsluttes av oss. Du kan be om skriftlig oppsigelse ved å sende inn forespørselen din til socialmedia@canon-europe.com

Det kan hende vi kontakter deg
Canon kan ha behov for å kontakte deg angående innholdet, for eksempel hvis vi ønsker å vise frem innholdet på andre måter. Du samtykker i at Canon eller en oppnevnt representant kan kontakte deg gjennom våre offisielle sosiale mediekanaler for Canon.

Gjeldende lov i denne avtalen
Disse vilkårene skal tolkes i henhold til, og eventuelle konflikter knyttet til dem eller bruken og visningen av innholdet skal være underlagt, loven i England og Wales.