Artikkel

Viktige trender som påvirker økonomifunksjonen

De fem viktigste trendene du må kjenne til for å holde tritt

Last ned rapport

De store fremtidige endringene i finansbransjen

Finn ut mer om de viktigste teknologiske trendene som påvirker finansbransjen, fra AI til analyse

Last ned veiledning

Person walks through pink lit corridor

En økonomiavdeling under utvikling

Økonomiavdelingens rolle endrer seg raskt. Tradisjonelt har økonomiavdelingens rolle vært å se tilbake og rapportere om tidligere resultater. Men i dag er bedriften avhengig av økonomiske data for å planlegge for fremtiden. Med nye krav til datainnsikt forventes det nå at økonomiavdelinger utvikler seg, benytter teknologi som øker produktiviteten, sparer tid og øker avkastningen. Med endrede ansvarsområder må økonomiavdelingen finne hybridstrategier som balanserer gamle og nye oppgaver. Denne artikkelen omhandler fem trender økonomiledere må kjenne til for å kunne holde tritt og utvikle seg i et miljø som også utvikler seg raskt.

Hand with compass on map

1 Økonomidirektørens rolle utvides

Tidligere ble økonomer ofte betraktet som eksperter på regneark. Økonomidirektørens rolle er imidlertid under utvikling og blir stadig viktigere. I henhold til McKinseys nyeste globale undersøkelse, ble 41 %1 av tiden til en økonomidirektør i fjor ikke brukt på tradisjonelt økonomiarbeid, men på andre roller som strategisk ledelse, prestasjonsadministrasjon, "big data" og analyser. Når økonomidirektørene nå er langt mer involvert i strategien på styreromnivå enn tidligere, må de holde tritt med endringen. Dette innebærer at de må vurdere aktivitetene som tradisjonelt var deres ansvar, og utvide dem. Økonomiledere bør spørre seg hvordan de kan gå over fra administrative oppgaver og transaksjoner til en digital strategi.

2 Dataanalyse fremmer smartere investeringer

Bedrifter forstår nå kraften i datainnsikt og legger den stadig mer i sentrum av den forretningskritiske beslutningstakingen. Dette vises aller best i økonomiavdelingen, der investering og kapitalfordeling står overfor en digital og analytisk overhaling. Her ligger datainnsikten som til slutt kommer til å bestemme bedriftens fremtidige retning. Resultatet er at dagens økonomidirektører og teamene deres må bli eksperter på å analysere og vurdere informasjon for å oppdage fremtidige risikoer og muligheter for bedriften. Økonomilederne får imidlertid stadig dårligere tid etter hvert som den tradisjonelle rollen utvikler seg, og de prøver å bygge bro over det digitale/analoge gapet. For øyeblikket sier over 60 %2 at de ikke bruker nok tid på analytisk innsikt.

3 Samarbeid på nett letter presset

Press kommer imidlertid ikke bare fra styrenivå. Når alle andre avdelinger også forventes å fatte beslutninger basert på avkastning, får økonomiavdelingen stadig flere krav fra andre avdelinger om de aktuelle dataene. Det er viktig å unngå å bli overveldet av disse forespørslene, og balanse må derfor oppnås ved deling av datainnsikten slik at alle andre avdelinger på egen hånd kan finne informasjonen de trenger, uten at sentrale funksjoner blir flaskehalser. 

Resultatet er at økonomiavdelingen i økende grad beveger seg bort fra manuelle prosesser og frakoblede regneark og mot en integrert økonomisk programvareplattform for bedriften. Dette letter presset på økonomiteamene, ved at de ikke alltid er den eneste informasjonskilden. Visuelle analyser og dashbord gjør det enklere for selv den mest teknofobiske brukeren å lese, samhandle med og fordøye viktig informasjon raskt.

4 Automatisering vil bli en nødvendighet

Selv om kravene til økonomiavdelingen øker, blir mange fagpersoner fortsatt hindret av tradisjonelle transaksjonsforpliktelser, for eksempel fakturabehandling. Automatisering tilbyr en lovende løsning: 40 %3 av økonomiaktivitetene, inkludert utbetaling av kontanter, inntektsstyring, generell regnskapsføring og drift, kan automatiseres i sin helhet, mens ytterligere 17 % kan automatiseres i stor grad. Hvis økonomiavdelingen skal bli det knutepunktet for datainnsikt som organisasjonene etter hvert forventer, samtidig som leverandører og ansatte fortsatt får betalt, må avdelingen finne ut hvordan de kan redusere antallet manuelle prosesser. Løsninger som er basert på RPA (Robotic Process Automation – robotisk prosessautomatisering), gir et fleksibelt utgangspunkt for denne overgangen, ettersom de kan integreres med gjeldende programmer samtidig som de trenger en brøkdel av tiden og kostnadene som en stor plattformoppdatering trenger. Det betyr at organisasjoner kan oppleve fordelene ved automatisering, samtidig som de reduserer innvirkningen på daglige arbeidsflyter.

5 Kunstig intelligens beveger seg til nye områder

Automatisering sparer tid på rutineoppgaver, men kunstig intelligens (AI) gjør det mulig å forbedre økonomiavdelingen på et smartere nivå. I et daglig perspektiv kan AI-styrte chatteroboter læres opp til å gi intelligente svar på vanlige spørsmål fra ansatte eller kunder. AI-systemer kan også læres opp til å håndheve forretningssamsvar, for eksempel ved å oppdage tilfeller der ansatte ikke overholder det interne regelverket i bedriften eller gjeldende eksterne forskrifter. Når vi ser fremover, kan vi forvente at bedrifter begynner å bruke AI på en mer avansert måte. Den kan brukes til å overvåke nye forskrifter som kan påvirke bedriften, og proaktivt gi råd til økonomer i henhold til dette.

Økonomiavdelingen er i endring, og økonomidirektører spiller en stadig viktigere rolle i å bestemme bedriftens fremtidige strategi. Selv om dette representerer en ny mulighet for økonomiavdelingen, er det et faktum at nye ansvarsområder som datainnsikt gir ekstraarbeid for travle økonomer. Det er derfor opp til økonomilederne å legge frem for bedriften at teamet må frigjøre tid som brukes på å håndtere tradisjonelle oppgaver. Leverandører må alltid må betales, men bruk av teknologi som automatisering og AI kan redusere den manuelle arbeidsbelastningen i disse arbeidsflytene, slik at teamet kan bruke tiden på mer verdifullt og fremtidsrettet arbeid.

Finn ut hvordan økonomiavdelingen kan utvikle seg

Relaterte løsninger

Finn ut mer om økonomiavdelingens fremtid

Snakk med oss