PERSONVERN

Canons personvernsenter

Respekt for mennesker har alltid stått sentralt i Canon. Dette har dannet grunnlaget for de fire søylene i vår tilnærming til personvern.
a man looking at a tablet

Canons tilnærming til personvern

Respekt for mennesker har alltid stått sentralt i Canon. Dette har dannet grunnlaget for de fire søylene i tilnærmingen vår til personvern.

 • Respekt for kundene

  Canon har et urokkelig fokus på å beskytte personopplysningene til våre kunder og ansatte. Vi følger Kyosei. Vår bedriftsfilosofi som handler om å leve og arbeide sammen for et felles gode.

 • Pålitelighet

  Canon er et internasjonalt varemerke folk stoler på. Vi forstår at vi må jobbe kontinuerlig for å holde på denne tilliten gjennom robuste tekniske og organisatoriske tiltak.

 • Etisk handlemåte

  Canons rammeverk for personvern, vårt «privacy accountability Framework», sikrer at vi behandler opplysningene på en forutsigbar måte, til fordel for de som velger å dele personopplysninger med oss.

 • Kravstiller

  Vi oppfordrer våre partnere og leverandører til å opprettholde samme grad av respekt, tillit og etikk ved behandling av personopplysninger som vi selv praktiserer.

et bilde av en fagarbeider som jobber på en bærbar pc

Personvernprinsipper

Etterlevelse av våre personvernprinsipper er en sentral del av Canons tilnærming til personvern. Les om mer om hvordan vi benytter disse her.

Canons fokus på ansvarliggjøring

Vi demonstrerer etterlevelse gjennom systematisk dokumentasjon, og hjelper våre kunder å overholde deres egne forpliktelser.

two work professionals looking at a document

UTALLELSE FRA KONSERNETS PERSONVERNOMBUD

«Personvernvisjonen vår; «Protecting Your personal data», sammen med Canons fokus på etisk forretningspraksis, gjør meg stolt. Sammen underbygger de vår personvernpraksis. Vi behandler alltid andres personopplysninger på samme måte som vi ønsker våre egne personopplysninger skal bli behandlet.

Fred Oberholzer, leder for personvern i EMEA og konsernets personvernombud
en mann som jobber på en datamaskin

Personvern-forvaltning

Finn ut hvordan Canons «Privacy Accountability Framework» hjelper oss med å beskytte personopplysningene dine på en forutsigbar måte.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen er tilgjengelig på lokalt språk i alle land i Europa, Midtøsten og Afrika.

Spørsmål, klager og andre forespørsler vedrørende personvern

Dine forespørsler i tråd med dine rettigheter i personopplysningslovenInnsynsforespørsler, spørsmål og klager kan sendes til Canon ved å bruke koblingen nedenfor. Dette skjemaet skal kun brukes for personvernrelaterte saker. Vi kan ikke svare på generelle spørsmål og forespørsler om teknisk assistanse med dine Canon-produkter og -tjenester.

Markedsføringspreferanser

Hvis du ønsker å oppdatere markedsføringspreferanser, kan du gjøre det ved å velge selvbetjeningsfunksjonen nedenfor.

Tekniske og organisatoriske tiltak

Les mer om hvilke tekniske og organisatoriske tiltak vi benytter for å sikre at vi overholder våre personvernforpliktelser.

en gruppe mennesker samlet rundt et bord
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon som databehandler

Takket være vår robuste portefølje av produkter, tjenester og løsninger er vi en trygg databehandler for våre kunder.

Canons fokus på bærekraft og nyskapning

Les mer om Canons bærekraftarbeid her.

a group of work professionals working in an office

Ofte stilte spørsmål

Finn ut mer om Canons tilnærming til personvern og databeskyttelse. Hvis du vil ha mer informasjon eller stille et spørsmål som ikke blir besvart her, kan du skrive til oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Hvordan kan individer kontakte Canon for å utøve rettighetene sine som registrerte individer (f.eks. rett til innsyn, rett til korrigering og rett til sletting)?

Individer kan utøve rettighetene sine ved å skrive til oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å sende inn en forespørsel eller klage?
Du kan sende inn personvernrelaterte forespørsler eller klager ved å skrive til oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Hva er et personvernombud?
Et personvernombud sikrer på en uavhengig måte at organisasjonen forholder seg til lovverket som beskytter personopplysningen våre.

Hvem er Canons personvernombud?
Vi har flere personvernombud for selskapene i Canon Europe-konsernet. Konsernets personvernombud er Fred Oberholzer. Du kan kontakte ham på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Du kan kontakte de andre personvernombudene på e-postadressene som står oppført nedenfor:

Selskap i Canon Europe-konsernet E-postadresse for kontakt
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Hvordan styres personvern i Canon?
Canon-konsernets personvernombud støttes av et nettverk av andre personvernombud og personvernledere. Disse har tydelig definerte roller og ansvarsområder som bidrar til å sikre at EUs personvernforordning (GDPR) og andre personvernlover i EMEA overholdes.

Canon Europe-konsernet (Canon EMEA) dekker Europa, Midtøsten og Afrika. I denne store regionen finnes det mange ulike gjeldende personvernlover. Canons rammeverk for personvernforvaltning, «Privacy Accountability Framework» ble utviklet for å sikre at personvern håndteres på en enhetlig og standardisert måte på tvers av alle markedene vi opererer i. Kravene i EUs personvernlovverk og andre personvernlovverk i Europa, Midtøsten og Afrika er innarbeidet i rammeverket.

Utfører Canon risikovurderinger knyttet til personopplysninger?
Canon EMEA har tydelig definerte prosesser for forvaltning, risikostyring og etterlevelse. Disse prosessene omfatter følgende: Disse prosessene omfatter følgende:

• Vurderinger av personvernrisiko (PIA)

• Vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA)

• Risikovurderinger av leverandører

• Sikkerhetsvurderinger


Fører Canon behandlingsprotokoll?
Canon har prosesser for å overholde personvernkrav, inkludert for å opprettholde/oppdatere registre over behandlingsaktiviteter og utføre risikovurderinger og personvernkonsekvens-analyser (PIA) / (DPIA).

Har Canon formelle prosesser for å håndtere brudd på personopplysningssikkerheten?
Canon er opptatt av å beskytte personopplysningene til alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører og kunder. Canon har innfør retningslinjer for håndtering av sikkerhetsbrudd som sikrer at vi oppfyller pliktene vi har i henhold til gjeldende personvernlover. Disse retningslinjene inneholder informasjon om hva som utgjør et brudd på personopplysningssikkerheten, samt de første tiltakene ansatte bør utføre når de oppdager potensielle avvik. Det finnes en rekke driftsretningslinjer som utfyller disse retningslinjene.

Får Canon-ansatte opplæring i personvern?
Canon-ansatte og -leverandører får obligatorisk opplæring i personvern og databeskyttelse. Våre «Privacy Champions», Personvernledere med spesielt personvernansvar i sitt spesifikke forretningsområde får ekstra obligatorisk opplæring.

Er Canon-ansatte som har tilgang til og behandler personopplysninger, forpliktet til å respektere konfidensialitet?
Alle Canon-ansatte, inkludert de som arbeider med personopplysningene til våre ansatte, partnere og kunder, er underlagt konfidensialitetsbestemmelser i ansettelseskontraktene sine. Betydningen av konfidensialitet understrekes kontinuerlig gjennom opplæring og bevisstgjøring.

Overholder Canon-leverandører og andre tredjeparter personvernreglementet?
Canon krever at tredjeparter, inkludert leverandører og partnere, som behandler personopplysninger på vegne av Canon, er kontraktsmessig forpliktet til å beskytte alle personopplysningene de mottar fra Canon, og forbys å bruke personopplysningene til andre formål enn å levere tjenestene i henhold til Canons instruksjoner. Canon har også implementert en risikovurdering av leverandører som behandler data fra Canon eller Canons kunder.

Hvordan tilpasser Canon seg overføringsrestriksjoner i alle EMEA-regionene selskapet opererer i?
Canon bruker gyldige overføringsmekanismer, for eksempel standard avtalefestede klausuler (SCC’er) der dette er aktuelt. I jurisdiksjoner der standard avtalefestede klausuler ikke er tilgjengelige, overholder Canon lokale personvernkrav.

Hvor finner jeg mer informasjon om emnene som drøftes i Canons Personvernsenter?
Hvis du har spesifikke spørsmål om innholdet på disse nettsidene, kan du kontakte personvernansvarlig på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Relaterte emner

Finn ut mer om hvordan vi i Canon støtter og beskytter kundene våre.