iStock_80038439_XXXLARGE

Canon-sikkerhet

På denne siden finner du viktig informasjon om Canon-sikkerhet


Sikkerhet for produkter som er koblet til et nettverk

Mange produkter og de forskjellige funksjonene deres kan brukes eksternt via Internett eller et trådløst nettverk. Men kobler du produkter til et nettverk, kan du få sikkerhetsproblemer som uautorisert tilgang og bruk av ondsinnede tredjeparter.

Derfor er det nødvendig å ta i bruk de riktige innstillingene og bruke produktene i et trygt miljø for å redusere risikoen for sikkerhetsproblemer. Nedenfor har vi beskrevet en rekke sikkerhetstiltak som sikrer at kunder kan fortsette å bruke Canon-produktene sine på en tryggere måte.

Sikkerhetstiltak ved bruk av Canon-produkter

Når du bruker produktet for første gang

1. Opprett administrator-ID og -passord. Konfigurer administrator-ID / vanlige brukere-ID-er og passord om mulig.
2. Endre enhetens standard passord til et nytt passord.
3. Kontroller at passord og andre lignende innstillinger for ulike funksjoner er tilstrekkelig vanskelige å gjette.
4. Hvis produktet har autentiseringsfunksjoner, bruker du dem til å styre hvem som kan bruke produktet.
5. Angi en privat IP-adresse for produkter, og opprett et nettverksmiljø med en brannmur eller Wi-Fi-ruter som kan begrense nettverkstilgangen.
6. Koble produkter kun til nettverk du stoler på.
7. Hvis produktet har nettverksfiltre, bruker du dem til å begrense antall adresser som kan kommunisere med enheten.
8. Bruk en hvilken som helst krypteringsfunksjon produktet kan ha.
9. Deaktiver om mulig funksjoner og porter som ikke brukes.
10. Angi produktets sikkerhetsfunksjonsinnstillinger på det høyeste nivået.
11. Vær oppmerksom på fysiske sikkerhetsbehov, inkludert de som er relatert til produktets beliggenhet osv.
 

Når du bruker produktet

1. Når du bruker funksjoner som kommuniserer via et nettverk, må du kontrollere at du bruker et tilgangspunkt du stoler på, før du kobler det til.
2. Sjekk Canons sikkerhetsside regelmessig for å sørge for at du er oppdatert på sikkerhetsrelatert informasjon.
3. Bruk den nyeste fastvaren.
4. Hvis produktet lagrer ulike logger, må du kontrollere dem regelmessig.
5. Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, slår du det av.
 

Når du kvitter deg med produktet

Når du kvitter deg med produktet, må du slette alle data og settpunkter lagret på enheten.

Du kan også ha interesse av …