Historier fra våre kunder

Ingen flere omveier for Dale-Gudbrand

Det har blitt mange mil på smale omkjøringsveier for Dale-Gudbrands trykkeri, etter at trebrua over Gudbrandsdalslågen til E6 kollapset i fjor. Nå er det rett før den nye brua åpnes, og det tradisjonsrike trykkeriet har like godt fjernet alle omveier i produksjonen også.

Gleder seg til bruåpning

Daglig leder Bernt Harjo hos Dale-Gudbrands trykkeri (DG-trykk) hadde nettopp kommet på jobb, da trebrua over lågen kollapset og gjorde tettstedet Tretten landskjent. I de ti månedene som er gått siden den dramatiske augustdagen i 2022, er alt av papirleveranser og trykksaker transportert via den smale Vestsidevegen, i stedet for på E6 på andre siden av elva. Han har ikke tall på hvor mange timer ekstra kjøretid det har blitt.

- Nei, men det er mange, og det har medført noen forsinkelser både i papirleveranser til oss og i kundeleveranser ut, forteller Bernt. Han og kollegene bestemte seg raskt for å holde produksjons- og servicenivået på høyest mulig nivå gjennom det spesielle året. Nå som veiforbindelsen igjen kommer på plass, stiller de med utvidet produksjonskapasitet i form av splitter nye Canon imagePRESS V1000 og Prisma- arbeidsflyt.

- Det siste året har vært lærerikt både for oss og kundene, og vi ser enda tydeligere hva som er viktig. Med mer produktiv teknologi, høyere automatiseringsgrad og ny arbeidsflyt vil vi produsere og levere førsteklasses trykksaker raskere enn noen gang tidligere i selskapets lange historie, forsikrer de to som i dag utgjør staben i det tradisjonsrike trykkeriet med historie tilbake til 1930-årene.

Case study - Dale-Gudbrands trykkeri

I den nye imagePRESS V1000 hos DG-Trykk justeres pasning mellom for- og bakside automatisk hvert 1500 ark, og PRISMA varsler når det nærmer seg påfyll av papir. Når vi besøker bedriften på Tretten er det lokalt kirkeblad som produseres, i et opplag på 1400. Ferdig stiftede hefter går rett i den røde plastkassa som skal leveres til Posten. Sturla Gudbrandsen leder Canon CBC Innlandet og er glad for at DG-Trykk satser offensivt i Gudbrandsdalen.

Gudbrandsdalens beste produksjonskapasitet

Både den nye imagePRESS V1000 og den andre arbeidshesten i bedriften, imagePRESS C10000, går for fullt når vi besøker DG-Trykk sammen med Canons medarbeidere Sturla Gudbrandsen og Adin Brguljak. Nye verktøy som Prisma Prepare og Prisma Remote gjør at to medarbeidere kan håndtere hele produksjonen, blant annet med nye varslingstjenester for å sikre påfyll av papir og toner uten driftsstans.

Hva betyr det for dere å ha Gudbrandsdalens beste produksjonskapasitet for trykksaker?

- Det betyr mye, for mens andre trykkerier bygger ned, så har vi kunder som setter pris på at vi går den andre veien, og at vi kan håndtere alt fra design til produksjon. Med den nye Canon V1000 kan vi tilby et mattere uttrykk, noe vi har fått mange gode tilbakemeldinger på, forteller Bernt, som også har merket seg at den nye digitaltrykkmaskinen har vesentlig lavere strømforbruk enn tidligere maskiner. - Det er ny fuserteknologi som reduserer oppstartstiden og spiller inn på energiforbruket og kostnadene, noe som er viktigere nå enn tidligere, sier Bernt.

Case study - Dale-Gudbrands trykkeri

Varsling rett på armen. Magnus får varslinger fra Prisma Remote rett på armbåndsuret. Når to personer skal håndtere en stor maskinpark, er det mye å tjene på gode arbeidsflytverktøy.

Høy automatiseringsgrad er nødvendig

Sturla Gudbrandsen og Adin Brguljak fra Canon har med kake for å feire DG-Trykks investeringer og at tiden med omkjøring snart er over. De er ikke i tvil om at satsningen på Tretten vil gi resultater.

- DG-Trykk med Bernt og Magnus er nå i en særstilling i Gudbrandsdalen, med alle muligheter for vekst. Vi ser at de allerede har hatt 30 prosent volumvekst etter at maskinparken ble fornyet i mars, og de har kapasitet til å øke mer. Det viktigste er kanskje at de har forstått at man må ha høy automatiseringsgrad for å kunne holde høy produksjon med få medarbeidere. Det blir det selvsagt også god lønnsomhet av, sier de to erfarne konsulentene fra Canon.

Kaffekanna er tømt, kaken er spist, og snart er det igjen kun to minutters kjøring fra DG-Trykk og ut på E6. De to medarbeiderne har mange oppdrag igjen før arbeidsdagen er over, og får siste ordet før vi tar Vestsidevegen sørover.

- Det siste året har lært oss at uforutsette ting kan skje, men også at man må gripe mulighetene. Nå er det vekst, nye oppdrag og kanskje også en ny medarbeider som står på agendaen!

Case study - Dale-Gudbrands trykkeri

Feirer med kake! Kunderådgiver Adin Brguljak og CBC leder Innlandet og kunderådgiver Sturla Gudbrandsen har med “V1000-kake” til Bernt Harjo og Magnus Olaussen i DG-Trykk.

Dale-Gudbrands trykkeri

Trykkeri på Tretten i Gudbrandsdalen, etablert i 1930-årene.

Lokalt trykkeri som utfører alle typer grafiske oppdrag, med hovedvekt på magasiner, bøker, flyere, rollups, i hovedsak for kunder i Lillehammer-området og øvrig i Gudbrandsdalen.

Aktuell med: Utvider produksjonen med Canon imagePRESS V1000 og Prisma Prepare, nå som bruforbindelsen over Gudbrandsdalslågen igjen er etablert.

Case study - Dale-Gudbrands trykkeri

Fem år er gått siden offsetpressa og platesetteren ble sendt ut. Nå har bedriften to kraftige imagePRESS-maskiner, PRISMA arbeidsflyt, noe storformatutstyr og ferdiggjøringsmaskiner, og rundt 90 prosent av oppdragene produseres i eget hus. Daglig leder Bernt Harjo og Canons Adin Brguljak konstaterer at det har vært gode valg og at bedriften er rigget for vekst.