Webinar

Effektiv dokumenthåndtering for skoler og barnehager

Mange skoler og barnehager har utfordringer med sikkerhet og rutiner i forbindelse med innhenting og oppbevaring av sensitive opplysninger om barn og ansatte.
Effektiv dokumenthåndtering for skoler og barnehager

I dette webinaret vil vi vise deg en løsning for hvordan du kan håndtere dokumenter og opplysninger på en brukervennlig, effektiv og sikker måte. Du vil få se et ferdig oppsett for lagring og gjenfinning av dokumenter knyttet til barn, avdeling og daglig drift. Systemet vil håndtere strukturen og sikre at den er brukervennlig.

Hva kan vi hjelpe med?

  • En egen løsning for skoler og barnehager
  • Effektiv lagring og gjenfinning av dokumenter knyttet til barn og ansatte
  • Tilgangskontroll og sikker oppbevaring/GDPR
  • Elevhåndtering og automatisk opprykk i klassetrinn
Sikkerhet: Autoriserte tilganger, sikkerhets-kopiering av data og nød-gjenoppretting.

Kostnadseffektivitet: Reduser kostnader til fysisk lagring og spar tid på arbeidskrevende prosesser.

Samsvar:Informasjonslagring til juridiske formål; taushetsplikt.

Effektivitet: Få tilgang til riktig informasjon raskt og effektivt.