Webinar

eSign integrasjon og dokumentflyt i Therefore

Effektiv innhenting og bearbeiding av informasjon med Therefore og eSign
eSign integrasjon og dokumentflyt i Therefore

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan Therefore som plattform kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet i din bedrift. Vi vil demonstrere ulike eksempler på datafangst, dokumentproduksjon, arbeidsflyt og esignering:

  • Datafangst via elektroniske skjema med avansert logikk og smart håndtering av innk. e-post – Bygg dine egne elektroniske skjema med drag-and-drop webdesigner
  • Konfigurer automatisk datafangst fra innkommende e-poster
  • Dokumentproduksjon og smart bruk av maler
  • Sett opp automatisk dokumentproduksjon til Word, Excel eller PDF
  • Send produserte dokumenter automatisk for signering til hvilken som helst ekstern part
  • Ta i bruk automatikk for å utføre kjedelige repetitive oppgaver – la systemet gjøre jobben – Arbeidsflyt for håndtering av oppgaver
  • Esignering som en del av arbeidsflyt