Webinar

Know Your Customer – Effektiv Compliance

Hva er KYC og hvordan kan Canon hjelpe meg med mitt KYC-arbeid?
Know Your Customer – Effektiv Compliance

I dette webinaret presenterer vi Canon KYC (Know Your Customer), et verktøy for effektivt å innhente KYC-rapporter. KYC er et hvitvaskingsregelverk som pålegger foretak som er rapporteringspliktige til finanstilsynet å gjennomføre kundetiltak som skal forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, i tillegg avdekke om en kunde er en politisk eksponert person (PEP). Løsningen som presenteres skal sørge for at foretak innhenter nok informasjon til at de kjenner innholdet og omfanget av sine kundeforhold, slik at man kan gjennomføre nødvendige kundetiltak basert på kundens risikoprofiler.

Det vil bli en praktisk tilnærming til løsningen hvor vi presenterer følgende:

  • Onboarding av nye kunder med E-signering
  • Kontrollering av om kunder er politisk eksponerte personer og/eller registrert på sanksjonslister
  • Sjekk av signaturrettige kombinasjoner og rettighetshavere
  • Avdekke eierstruktur og informasjon om styret