Canon Norge ønsker å holde våre kunder oppdatert om situasjonen i forbindelse med det pågående Korona virusutbruddet.

Vi har basert på retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI), samt råd og vedtak fra Helsedirektoratet, iverksatt strenge interne retningslinjer for våre ansatte. Dette naturligvis for å redusere og bekjempe smitterisiko blant våre ansatte og kunder.

For å kvalitetssikre våre serviceleveranser til deg som kunde, har vi iverksatt følgende tiltak;

  1. Alt servicepersonell holdes adskilt for å unngå at hele avdelinger/regioner settes ut av spill samtidig. Servicepersonell er utstyrt med hansker og antibac. Servicepersonell vil ringe kunder i forkant av hvert servicebesøk og avklare om det er spesielle forhold å ta hensyn til på det enkelte sted. Servicepersonell vil holde god avstand til kundens personell under besøk. Vi innfører skiftordninger på lokale produksjonssteder hvor tilstedeværelse er nødvendig.
  2. Kantiner er stengt ned. Reiser med fly innenlands gjøres kun dersom det er forretningskritisk.
  3. Vi overvåker sammen med Canon Europa vareflyt nøye. Toner, blekk, forbruksmateriell og deleleveranser går i dag som normalt.
  4. Vi overvåker vår operative tilstand hver dag og fanger opp fortløpende ansatte som er syke, satt i karantene eller begrenset av andre forhold (hjemme med barn). For øyeblikket er vår operative kapasitet god.
  5. Vi har tett oppfølgning av våre underleverandører ift deres kapasitet og tiltak.

Våre leveranser av nye løsninger går som normalt, både hva gjelder hardware, software og tjenester.

Vi håper med dette at du som kunde skal være trygg på at vi i fra Canon sin side, sikrer og bidrar med alt vi kan for redusere omfanget av Koronaviruset, og ivareta våre ansatte og kunder på aller beste måte. Skulle det være spørsmål eller kommentarer til hvordan vi løser situasjonen fra vår side, hører vi gjerne fra deg.

Vi vil fortløpende informere om eventuelle endringer relevant for vårt samarbeid.

Har du ytterligere spørsmål til dette, kan du kontakte oss HER