Client Tools

Client Tools

Client Tools er en gratis programvarepakke for storformat som hjelper deg å klargjøre, forhåndsvise og sende inn tekniske dokumenter til ulike enheter. Bruk programvaren til å sende jobber til én enkelt storformatskriver, et internt utskriftssenter eller en ekstern jobbskriver, og til å laste opp digitalt til nettjenester. Programvaren Client Tools for storformat gjør utskriftsprosessen mer praktisk og effektiv, ved at kundene kan bruke ett felles grensesnitt i det daglige arbeidet. Dette gjør produksjonsprosessen enklere og reduserer tidsbruken.

Fordeler

  • Bruk ett og samme verktøy til å sende jobber til ulike enheter.
  • Behandle flere ulike filtyper samtidig, som PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF og HPGL
  • Med denne programvaren kan du se nøyaktig hvordan resultatet vil bli, noe som gir færre feilutskrifter
  • Fullt integrert med Adobe Reader, noe som gir PDF-behandling og -utskrifter av høy kvalitet
  • Enkelt å legge til stempler og overtrykk

Detaljerte funksjoner

Se en mer detaljert visning av Client Tools

Send utskriftsjobber til ulike enheter


Client Tools er en programvarepakke for storformat som hjelper deg å klargjøre, forhåndsvise og sende tekniske dokumenter til ulike enheter. Du har blant annet følgende alternativer for jobbsending:
Din lokale -skriver. Du kan skrive ut direkte til én -storformatskriver.
Flere skrivere på huset. Du kan skrive ut direkte til flere skrivere som er koblet sammen ved hjelp av programvaren Repro Desk Studio.
Et internt utskriftssenter. Du kan sende dokumenter som skal skrives ut via Repro Desk i det interne utskriftssenteret.
Et eksternt trykkeri. Du kan sende dokumenter som skal skrives ut via Repro Desk til et trykkeri via Internett.

Enkelt verktøy for innsending av jobber til CS2400-serien


Publisher er en del av programvarepakken Client Tools for storformat, og det er et praktisk, Windows-basert program for utskrift av flere dokumenter på CS2400-skriverserien.
Publisher har støtte for mange ulike filtyper, som PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF og HPGL. Programmet er sømløst integrert med Adobe Reader, noe som gir enda bedre PDF-behandling og utskrift. Du kan forhåndsvise individuelle dokumenter før utskrift slik at du ser nøyaktig hvordan resultatet vil bli på den valgte skriveren, og dermed kontrollere innholdet og skriverinnstillingene.