Repro Desk Studio

Repro Desk Studio

Repro Desk Studio er en brukervennlig programvare for storformat med et enhetlig brukergrensesnitt for utskrift til flere mål – lokale skrivere, sentraliserte trykkerier eller eksterne utskriftsleverandører. Ved hjelp av denne programvaren kan du se nøyaktig hvordan resultatet vil bli, og sjekke det før utskrift. Du får også integrert kostnadsstyring, slik at du enkelt kan spore og fordele utskriftsvolumer og kostnader.

Fordeler

  • Brukervennlig program for utskrift til én eller flere skrivere, eller til et eksternt trykkeri
  • Sann WYSIWYG-forhåndsvisning for de vanligste dokumentformatene
  • Integrert kostnadsstyring for fullstendig oversikt over regnskapet
  • Automatisk jobbfordeling til skriveren som passer best
  • Du bruker det samme programmet til å skrive ut internt eller eksternt

Detaljerte funksjoner

Se en mer detaljert visning av Repro Desk Studio

Kun ett program for utskriftshåndtering


Repro Desk Studio imøtekommer sluttbrukerens behov for enkel tilgang til ulike typer skrivere – enten det gjelder skrivere fra eller fra andre produsenter, for stort eller lite format, farge- eller svart/hvitt-utskrift, lokalt eller eksternt – og alt med samme brukergrensesnitt. Du kan også sende utskriftsjobber både til lokale skrivere og til en ekstern utskriftsleverandør. Det kan på forhånd angis regler for automatisk fordeling av utskriftsjobber til skriverne som passer best, for eksempel etter dokumentformat, størrelse eller bruk av farger.

Integrert kostnadsstyring


Repro Desk Studio er med sin integrerte funksjon for kostnadsstyring et betydelig fremskritt innen programvare for utskrift i storformat. Kostnadsstyringen i Repro Desk Studio-programvaren gjør at du kan spore alle utskrifts-, skanne- og kopieringsjobber på storformatenheter automatisk.

Produktspesifikasjoner

Finn ut mer om Repro Desk Studio, funksjonene og hva den kan gjøre.