Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Kundeintroduksjon

Dynamiske løsninger som gir en raskere og enklere kundereise.

Introduksjon er en av de viktigste måtene virksomheter kommuniserer med kundene og danner suksessrike samarbeid på.

Hvis du bruker et tregt manuelt introduksjonssystem som ikke tilfredsstiller behovene til dagens kunder, kan bedriften din tape på dette.

Fordelene ved teknologien vår for kundeintroduksjon

Benefits Benefits

Få fart på kundereisen

Digitale arbeidsflyter gir økt produktivitet og færre feil

Benefits Benefits

Få bedre oversikt

Automatisk overvåking gir deg bedre kontroll over prosesser

Benefits Benefits

Vær klar for en digital tidsalder

Lever en personlig tilpasset introduksjonsopplevelse i flere kanaler

Benefits Benefits

Lagre kundedata sikkert

Digital arkivering holder dataene trygge og gjør det mulig med enkel revisjon

En smartere tilnærming til studentinntak

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Økt brukervennlighet og mindre arbeidsmengde førte til en direkte kostnadsbesparelse på 30 000 euro i året.

André Jeursen

Leder for avdelingen for utdanning og eksamener på University of Maastricht

Utfordringen

University of Maastricht School of Business and Economics trengte å behandle sine 6400 årlige søknader raskere for å få fart på inntaket og lette arbeidsbyrden for de ansatte. Det manuelle systemet for immatrikulering førte også til feil, og det var ikke mulig for ledelsen å overvåke statusen til sakene eller hvor lang tid prosessen tok.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Løsningen

Vi utviklet et automatisert inntakssystem som plasserer hver søkers informasjon i én enkelt digital saksmappe for enkel tilgang. I tillegg til overvåking i sanntid tilbyr systemet også funksjoner for feilrapportering, for eksempel automatiserte varsler om manglende informasjon og tidsfrister.

Fordeler

I tillegg til å gjøre belastningen på de ansatte mindre, førte raskere inntak til en årlig besparelse på 30 000 euro. Besparelse grunnet reduksjon av menneskelig svikt er ikke inkludert. Bedre rapportering hjalp også ledelsen med å få full kontroll over inntaksprosessen, slik at de kunne heve kvaliteten på studentinntaket.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Oppnå større kundeengasjement ved å levere en bedre og mer personlig tilpasset introduksjonsopplevelse.


SNAKK MED OSS

Slik fungerer det

Få bedriften din til å skille seg ut med mer dynamiske, engasjerende introduksjoner.

Relaterte løsninger

Finn ut mer