Canon lanserer PRISMAcolor Manager for enklere fargemåling og validering på tvers av alle digitale trykkmaskiner

Canon lanserer PRISMAcolor Manager, et skybasert program for fargestyring som gir kommersielle trykkerier og hustrykkerier mulighet til å måle og validere farger (CMYK) på tvers av blekk- og tonerbaserte digitale trykkmaskiner1 fra Canon og andre produsenter. PRISMAcolor Manager benytter en enkel trinnvis prosess som utfører grundige kontroller av kvalitet og verifiserer fargenøyaktigheten mot anerkjente bransjestandarder, for eksempel FOGRA2 og IDEAlliance3 , eller brukerdefinerte standarder og toleransenivåer, slik at operatørene kan sammenligne og reprodusere trykkfarger helt nøyaktig.

Canon_PRISMAcolor_Manager_logo

PRISMAcolor Manager er et skybasert program for fargemålig som gir grafiske virksomheter mulighet til å måle og validere (CMYK) på tvers av digitale trykkmaskiner fra Canon, og andre produsenter på tvers av flere lokasjoner.

PRISMAcolor_Manager_application

I en enkel trinnvis prosess verifiserer PRISMAcolor Manager fargenøyaktigheten mot anerkjente bransjestandarder eller brukerdefinerte krav og toleransegrenser.

Med PRISMAcolor Manager kan grafiske virksomheter enkelt verifisere og visualisere fargekvaliteten i digitaltrykk mot et angitt mål ved å strukturere den digitale fargemålingsprosessen, forenkle hvordan resultatene vises, analyseres og hente inn fargemålingsresultater fra ulike trykkpresser. PRISMAcolor Manager validerer og graderer analyseresultatet mot definerte standarder.

Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt for alle operatører å bruke programmet, noe som sparer både tid og ressurser. PRISMAcolor Manager inneholder enkle trinnvise animasjoner som viser operatøren hvordan hun eller han foretar fargemålinger fra a til å. PRISMAcolor Manager bidrar til færre feil ved at målediagrammene med de riktige innstillingene sendes direkte til en PRISMAsync- eller Fiery- enhet (RIP), eller ved at innstillingene for riktig fargekvalitet vises på skjermen som instruksjoner til operatøren. Mens målingen pågår vises illustrasjoner med tilbakemeldinger i sanntid, og etter hvert som trinnene utføres, merkes de av med en hake.

Med PRISMAcolor Manager kan operatører validere fargekvaliteten på fire ulike måter:

1. Fra en PRISMAsync4-utskriftsserver: Det skrives ut et testdiagram med de riktige innstillingene og målinger gjøres via fargesensorene internt i den digitale pressen. Valideringene lastes deretter opp til PRISMAcolor Manager. Hele prosessen er automatisk.
2. Fra PRISMAcolor Manager: Et ID-kodet5 testdiagram med de riktige fargeinnstillingene skrives automatisk ut til en PRISMAsync- eller Fiery-kontrollerdrevet digitaltrykkmaskin, og måles enkelt med en kompatibel X-Rite i1 Pro- eller iSis-måleenhet, som knytter valideringsresultatene til testen via test-ID-en.
3. Et ID-kodet diagram lastes ned fra PRISMAcolor Manager og skrives ut manuelt på en SNMP-aktivert digitaltrykkmaskin med fargekvalitetsinnstillingene som vises i PRISMAcolor Manager. Diagrammet måles deretter enkelt via PRISMAcolor Manager med en kompatibel X-Rite i1 Pro- eller iSis-måleenhet og valideringsresultatene knyttes til testen via test-ID-en.
4. Et standard testdiagram for fargevalidering måles via PRISMAcolor Manager for validering med en kompatibel X-Rite i1 Pro- eller iSis-måleenhet.

Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print hos Canon Europa sier «Validering og optimalisering av konsekvent fargegjengivelse er avgjørende for grafiske virksomheter, og et at de mest kritiske aspektene ved profesjonell trykking. Kontinuerlig kontroll av fargekvaliteten for å verifisere at den er i tråd med bransjestandardene kan være en kompleks og tidkrevende oppgave, som ofte krever en fargespesialist. For grafiske virksomheter med flere typer trykkpresser eller trykkpresser fra flere produsenter kan det være ekstra utfordrende å måle og analysere fargesamsvar og fargekvalitet på tvers av ulike maskiner/leverandører. Med PRISMAcolor Manager får grafiske virksomheter et enkelt verktøy som støtter disse prosessene på tvers av enheter, uavhengig av produsent. Det brukervennlige grensesnittet gjør at alle operatører enkelt kan gjennomføre valideringen.»

PRISMAcolor Manager er tilgjengelig fra mai 2023 via PRISMA Home, som er stedet der du finner alle PRISMA Cloud-verktøy og -applikasjoner. Du finner mer informasjon om PRISMAcolor her: PRISMAcolor Manager – bedriftsprogramvare - Canon Norge

  1. CMYK-skriveren må være SNMP-aktivert (Simple Network Management Protocol), og kunne håndtere de påkrevede fargeinnstillingene i en bestemt test.
  2. FOGRA er et forskningsinstitutt for den grafiske bransjen. De foretar revisjoner som gir en uavhengig kvalitetsnorm som både leverandører og grafiske virksomheter kan bruke til å foreta en objektiv evaluering av egne presser og produksjonsprosesser.
  3. IDEAlliance er den ledende utvikleren av spesifikasjoner og sertifiseringer i grafisk bransje og en global bransjeorganisasjon for merker, grafiske virksomheter og teknologiselskaper.
  4. Krever Advanced Colour Management-lisens.
  5. Et ID-kodet testdiagram har en unik identifiseringskode som brukes i PRISMAcolor Manager.