Sikkerhetsmåneden

State of Print Security

Se vårt webinar fra sikkerhetsmåneden og last ned CISOens guide til printsikkerhet!

Oversikt

I sikkerhetsmåneden holdt Canon «State of Print Security», et webinar der vi gikk i dybden på hva som er viktig å tenke på når det kommer til printsikkerhet. Samtidig lanserte vi vår veiledning «CISOens guide til printsikkerhet» - en strategisk, men samtidig praktisk innrettet guide til å sikre printerparken. Den er nyttig uavhengig av hvilken leverandør du har i dag.
State of print security.jpg

Vårt sikkerhetswebinar

● Hvordan har printsikkerhet utviklet seg de siste årene?

● Hvordan jobber de som lykkes med printsikkerhet?

● Hvilke nye sikkerhetsfunksjoner har kommet til?

● Hvordan sikrer en at personvernet blir ivaretatt på tvers av fysiske dokumenter og digitale flater?

CISOens guide til printsikkerhet

● Hvordan sikre ditt printmiljø fra både et praktisk og strategisk perspektiv.

● Hvorfor printsikkerhet har vært et neglisjert område i informasjonssikkerhet.

● Strategier for å identifisere og adressere risikofaktorer i printmiljøet.

● Viktigheten av kontinuerlig forbedring og oppdatering for en robust printsikkerhetsstrategi.

CISO_ENS Guide til printsikkerhet.jpg

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og løsninger?