Artikkel

Hvordan nettskyen gjør den nye arbeidshverdagen mulig

Nettskyen vil bli en viktig del av den nye hverdagen når det gjelder å sikre at team kan samarbeide enkelt og sikkert uansett hvor de befinner seg.

Last ned e-bok

Er du klar til å skape en nettskyfokusert strategi?

Nettskyen vil være viktigere for våre fremtidige arbeidsplasser nå som vi beveger oss bort fra tradisjonelle modeller. Last ned Canons e-bok for å lære hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass.

Last ned e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

Med millioner av ansatte som jobber eksternt og hjemmefra over hele verden, er bedrifter i ferd med å gjøre en av de største endringene i måten å jobbe på i vår generasjon. Ifølge Deloittes forskning vurderer noen bedrifter faktisk fjernarbeid på permanent basis for 30–35 % av arbeidsstyrken.

Dette gjør at bedrifter, uansett type, størrelse og bransje, nå ønsker å gjøre dette til en ny strategi ved å sørge for at arbeidsstyrken som jobber eksternt, kan være produktive og effektive. Dette omfatter en grundig gjennomgang av de nettskybaserte samarbeidsverktøyene som har gjort det mulig for mange bedrifter å opprettholde produktiviteten i disse utfordrende tidene.

Samarbeid i nettskyen

Kort sagt, når folk er koblet sammen på tvers i en bedrift, er det enklere å gi dem den informasjonen de trenger for å forstå rollen sin og få jobben gjort.

Spesielt i en verden der fjernarbeid er en sentral del av bedriftskulturen, ikke et statlig mandat, holder samarbeidsplattformene folk i kontakt uavhengig av land og tidssoner. For internasjonale selskaper har disse plattformene åpnet de ansattes øyne for samarbeid på tvers av landegrensene, noe som tidligere lett kunne ha blitt avvist. Lenge har fysiske møter, utveksling av papirer og klønete telefonkonferanser vært den aksepterte måten å drive forretninger på. Nå fører ekte samarbeid på tvers av digitale team til en ny generasjon av produktivitet.

Selv om disse verktøyene kan ha blitt avgjørende for å opprettholde produktivitet og kommunikasjon i sanntid på tvers av grupper med mennesker, vil de være en viktig del av DNA-et1 til fremtidige suksesshistorier på grunn av innvirkningen de har hatt på måten forretninger drives.

Nettskyeffekten

Nettskyen er ikke et nytt konsept og har vært kjernen i virksomhetenes reise mot digital transformasjon. Med store, desentraliserte arbeidsstyrker som den operative normen over lengre tid, må imidlertid nettskydistribusjoner prioriteres, ikke bare for å holde virksomheten i gang, men for å sikre at den beveger seg fremover.

Det viktigste er at det er en applikasjon som kan bidra til å håndtere:

  • ustrukturert og uensartet behandling av digital informasjon og informasjon på papir ved å bygge bro mellom fysiske og digitale arbeidsflyter. Den kan sikre at informasjonen trygt kan deles, åpnes og brukes til effektivt samarbeid mellom eksterne arbeidere. Ikke bare vil dette føre til umiddelbare fordeler, men det vil styrke en mobil og ekstern arbeidsstyrke og effektivt fremtidssikre driften etter hvert som "normalt" defineres på nytt.
  • Unøyaktigheter i dataregistrering og -behandling forårsaket av manuelle og ukontrollerte arbeidsflyter for dokumenter. Når flere og flere personer jobber hjemmefra, øker faren for feil hvis hjemmekontorer ikke er riktig utstyrt eller man finner løsninger for å omgå bedriftens retningslinjer. En sentralisert nettskyinfrastruktur eliminerer denne risikoen og sikrer at arbeidsflytene er nøyaktige, ansvarlige og effektive.
  • Opprettholdelse av informasjonssikkerhet og samsvar for hele livssyklusen til dokumenter prioriteres i alle situasjoner, men risikoen kan øke når data er tilgjengelig på farten. Samsvar kan imidlertid oppnås i nettskyen, og de riktige verktøyene kan gi økt fleksibilitet, noe som sikrer både bedrifts- og kundeinformasjon.

Dette er suksessfaktorene til en blomstrende og tilkoblet bedriftskultur, men de gjøres mulig av nettskyprosesser. Når ledere har innsikt i disse arbeidsflytene, kan de foreta progressive endringer i en bedrift ved å bygge videre på produktivitetsgevinster og fjerne prosesser som ikke fungerer. Så selv om disse tiltakene kan være et resultat av nødvendighet, vil de bli vedlikeholdt og forbedret ut av nytte.

Gi arbeidet styrken av fellesskap

Alle bedrifter har vært på sin egen reise mot digital transformasjon. Alle har sett disse planene enten bli testet til sine grenser eller akselerert. Fellestrekkene mellom dem omfatter behov for streng informasjonsstyring og -sikkerhet, krav til mobilitet og prosessautomatisering og raskere implementering av nettskybaserte og administrerte tjenester.

Endringene alle opplever vil være omfattende og langvarige, men bedrifter kan ta positive lærdommer. Økningen i samarbeidsverktøy, selv om det kom som en følge av nødvendighet, kan og bør være en av disse lærdommene. Ved å fjerne sperringene for fri flyt av informasjon i en organisasjon, kan du endre folks evne til å oppfylle rollene sine og realisere sitt potensiale.

Vi snakker ofte om at "verden blir mindre" og om "internasjonale samfunn", men altfor ofte formidler ikke disse ordene den virkelige kulturen i forretningslivet. Denne visjonen kan bare realiseres ved å omfavne nettskyarbeidsflyter.

Ekte samarbeid er resultatet. Ved å arbeide raskere, bringe folk nærmere og gjøre bedriftskulturen sterkere gjennom effektiv kommunikasjon, kan vi ikke bare skape kreativitet og innovasjon, men også øke produktiviteten.


Lær mer om hvordan du utnytter nettskyen på fremtidens arbeidsplass.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass

SNAKK MED OSS