Artikkel

Det finnes ingen "fremtidens nettsky": Hvorfor nettskyteknologien ikke kan skilles fra våre daglige liv

Implementeringen av nettskyen har gått raskt på tvers av både forretnings- og forbrukersfæren og er avgjørende for fremtiden til våre samfunn.

Last ned e-bok

Er du klar til å skape en nettskyfokusert strategi?

Nettskyen vil være viktigere for våre fremtidige arbeidsplasser nå som vi beveger oss bort fra tradisjonelle modeller. Last ned Canons e-bok for å lære hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass.

Last ned e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

I vårt raske og skiftende globale klima er spekulasjoner, spådommer og teknologiske framsyn overalt. Men når det gjelder nettskyteknologi, har vi en litt annen tilnærming. Siden databehandling i skyen har blitt en så stor del av vår daglige tilværelse, er det ikke alltid fornuftig å snakke om fremtiden her som en frittstående teknologi. Grunnen er at ingen annen teknologi har sett så rask implementering i både forretnings- og forbrukersfæren.

Transformere samfunnet

Hva er fremtiden til samfunnet vårt? Hvordan ser den ut, og hva har nettskyen med det å gjøre? Nettskyen vil være en enorm drivkraft i fremtidige byer, arbeidsplasser, institusjoner og mennesker, siden den vil stå for den digitale infrastrukturen til morgendagens smarte byer (der anslagsvis 68 % av verdens befolkning vil bo innen 20501).

Byene våre blir smartere, men hver nye tilkoblede enhet oppretter data som må lagres og analyseres. Det vil bare være mulig å støtte tilkoblet teknologi i denne skalaen med en kombinasjon av avansert teknologi og databehandling i skyen. Med denne digitale infrastrukturen på plass, vil smarte heiser og parkeringsplasser, førerløse biler og dronedrosjer, tog og T-baner, gårder og kraftverk alle være en del av den fungerende strukturen i hverdagslivet.

Nettskyen vil også støtte nye teknologier som kunstig intelligens og hjelpe dem med å tilpasse seg nye plattformer som for eksempel mobil telefon. Mens kunstig intelligens for eksempel allerede har funnet veien til mobiltelefoner, inneholder disse enhetene mange ustrukturerte data som e-post, tekstmeldinger og bilder. Det tar tid og prosessorkraft å analysere ustrukturerte data som de fleste smarttelefoner ikke har lokalt. Når nettskyen håndterer databehandlingen, kan vi forvente at telefonene våre blir enda smartere.

Forvandle bedrifter

Fjerne hindringer for nyskapning

Nettskyen har blitt uunnværlig for bedrifter. En av de viktigste årsakene til dette er hvordan nettskyen har påvirket nyskapning. Uten behovet for fysisk infrastruktur og tilhørende drifts- og arbeidskostnader fjerner nettskyteknologi de typiske økonomiske barrièrene for innovasjon og digital transformasjon. Mindre bedrifter som tradisjonelt ville streve med å få råd til forhåndsinvesteringene som kreves for lokale implementeringer, kan få tilgang til ny teknologi via nettskybaserte leveringsmodeller.

Nettskyen har også redusert risikoen knyttet til investeringer. Dyre, stive kontrakter kan være en barrière for mange mindre bedrifter. Skalerbarheten til databehandling i skyen betyr at tilbudet kan øke eller krympe avhengig av bedriftens behov, noe som bidrar til å styre kostnader og økonomisk risiko. Disse fleksible, nettskybaserte modellene vil fortsette å bli mer populære. I løpet av de siste fem årene alene har økonomien for abonnementsbaserte forretningsmodeller steget med over 100 % per år2, noe som fører til at 90 % av bedriftene går over til eller vurderer å gå over til denne typen oppsett3.

Databehandling i skyen oppmuntrer også til nyskapning fordi hastigheten gjør det enkelt å eksperimentere med nye ideer, siden tilbakemeldinger kan samles raskt. Hvis en strategi ikke fungerer, kan den korrigeres raskt, i stedet for å vente til den har feilet før man tar lærdom. Dette gjør at bedrifter kan fornye seg mer fritt. I tillegg, hvis bedrifter oppdager muligheter i markedet, kan en nettskyinfrastruktur gjøre det mulig for dem å reagere på og utnytte disse mulighetene raskere. Med så store muligheter i nettskyen vil bedrifter fortsette overgangen, og det globale markedet for offentlige nettskytjenester forventes å øke med 29,2 % mellom 2021 og 20264.

GettyImages

Påvirke informasjon

Informasjon har en sentral plass hos enhver bedrift. Hvordan vi får tilgang til den, utnytter den og deler den, er tett knyttet til hvor vellykket en organisasjon kan være. Og det er her nettskyen virkelig har hatt en innvirkning.. Takket være nettskyen er ikke lenger forretningsansatte knyttet til kontoret, og de kan få tilgang til informasjon og samarbeide om prosjekter fra hvor som helst i verden, i sanntid. Dette har revolusjonert forretningsmodeller. For eksempel laster det europeisk selskapet OpenDesk opp møbeldesign til nettskyen og lar kundene laste ned designen og hyre en lokal produsent til lage møbelet. Dette reduserer forsendelses- og lagerkostnadene samtidig som bedriftens karbonavtrykk reduseres.

Nettskybaserte plattformer har også gjort det mulig for bedrifter å bli mer effektive. Etter hvert som virksomheter vokser, blir de stadig mer isolerte, og teamene utvikler idiosynkratiske metoder for å arbeide og dele informasjon. Nettskyen hjelper bedrifter med å bygge bro over gapet, slik at alle ansatte får tilgang til alt de trenger på ett sted. Dette gjør det også enklere å lage arbeidsflyter som brukes på tvers av selskapet, der medarbeiderne kan ha duplisert eller mistet oversikt over dokumenter etter hvert som de har blitt sendt videre.

Dataoversvømmelse

En ironisk ting med dette er at jo mer vi bruker nettskyløsninger, jo mer trenger vi dem. Den såkalte "dataoversvømmelsen" kan tilskrives hvor mye vi bruker nettskybaserte tjenester i vårt daglige liv. Bruk av online systemer, sosiale nettverk, deling av videoer, registrering av trafikkflyt, samarbeid med kolleger – alt dette utgjør store mengder data som hver person og hver virksomhet genererer, og det berører ikke engang dataene som er laget av institusjoner innen helse, utdanning, vitenskap og det militære. Vi trenger datakraft til å administrere, lagre og analysere all denne informasjonen – som vi trenger nettskyen til.

Derfor er det så feil å snakke om nettskyens fremtid – det vi egentlig trenger å snakke om, er fremtiden til samfunnet og bedriftene. Fremtiden til våre byer, arbeidsplasser og institusjoner er sterkt avhengig av nettskyteknologi, og dette vil bare bli mer og mer sant etter hvert som flere tjenester blir serverløse og digitale infrastrukturer blir mer avanserte. Det er ikke nok å si at nettskyens fremtid går i en bestemt retning. Det vil snarere være mer korrekt å komme med spådommer om fremtiden til menneskeheten, samfunnet og bedriftene og hvordan nettskyteknologi vil møte disse utfordringene.


Lær mer om hvordan du utnytter nettskyen på fremtidens arbeidsplass.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass

SNAKK MED OSS