Artikler

Tre tidstyver man kan redusere ved å ta i bruk print som en tjeneste

Tre tidstyver man kan redusere ved å ta i bruk print som en tjeneste

I alle bedrifter og organisasjoner finnes det tidstyver. Det kan være både små og store ting, som skaper små og store irritasjoner. Ofte er printeren og all jobb som skapes rundt den, et klassisk eksempel hvor bedriftens ansatte bruker altfor mye unødvendig tid.

Med print som en tjeneste fjerner man mange, og minimerer andre tidstyver.

Her er tre tidstyver Print som en tjeneste enten kan fjerne, eller minimere.

Oversikt over maskinpark.

I mange bedrifter, særlig av en viss størrelse, ser vi at det hersker et komplett kaos i printhverdagen. Dette gjelder både for brukerne og de som sitter på ansvaret for avtalene. Firmaet har kanskje signert avtaler i bolker, og med ujevne mellomrom. Disse avtalene har igjen ulike utløpsdatoer, og noen er i tillegg avtaler som blir automatisk forlenget ved utløp. Å holde oversikt over alle disse kan være enormt mye ansvar for innkjøpsansvarlig/økonomiansvarlig i selskapet. Ved å ta i bruk print som en tjeneste kan man kvitte seg med denne tidstyven for godt.

Én avtale, én kontrakt, én felles utløpsdato.


Daglig bruk av maskinene

Med maskiner fra én og samme leverandør, vil de ansatte kjenne igjen brukergrensesnittet, og må ikke lenger forholde seg til mange forskjellige printere, funksjonaliteter og printdrivere. Dette letter arbeidet for den enkelt ansatte, med å få ut sin utskrift. I tillegg vil det mest sannsynlig føre til mindre feilprint. Vi ser ofte at folk printer dokumenter på feil skriver, eller en printer som manglet funksjonene de opprinnelig ville ha på utskriften sin.


Daglig drift av maskinene

Å sørge for at printerne fungerer, at service blir bestilt på de som ikke gjør det, og håndtering av rekvisita, er arbeid som typisk stjeler mye tid fra en lokal ressurs. Disse oppgavene faller gjerne på en enkelt IT-ressurs som egentlig har helt andre ting å jobbe med. Det finnes også organisasjoner der de ansatte deler på dette ansvaret, noe som i praksis fører til at ting ofte faller mellom to stoler.

Løsninger knyttet til rapportering, overvåkning og rekvisita til maskinene gjør at organisasjonen kan overvåke printerne, og få beskjed umiddelbart når en maskin stanser. Service kan bestilles automatisk hvis det er behov for en servicetekniker, og toner og annen rekvisita kan også bestilles automatisk. Med kun én leverandør av alt dette, vil disse prosessene strømlinjeformes i en mye større grad enn før.


Vil du lære mer om hvordan Canon kan hjelpe deg med å drifte din printløsning, avlaste IT avdelingen og redusere tid og kostnader rundt dette?

Last ned brosjyre - Print som en tjeneste