Artikkel

IT-sikkerhet høyere på dagsorden i grafisk bransje

Fagtrykk opplevde marerittet som kan ta nattesøvnen fra enhver bedriftsleder. Under Canons sikkerhetsseminar delte de erfaringene sine med grafiske bransjekolleger.

canon_sikkerhet_7173 header.jpg

Reell trussel for alle

Digitale arbeidsverktøy og produksjonsløsninger er nødvendige i hverdagen til enhver grafisk bedrift. Samtidig gjør de oss mer sårbare for et trusselbilde som blir stadig mer komplekst og uoversiktlig. Med dette som bakteppe inviterte Canon grafiske produksjonsbedrifter til seminaret "Sikkerhet i en usikker tid”, med innleg fra blant annet Fagtrykk og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet kjenner situasjonen bedre enn de fleste, og via en - forhåpentligvis kryptert og trygg – digital linje fortalte han om organiserte kriminelle som til enhver tid forsøker å trenge inn i bedriftens IT-systemer.

- Utdaterte systemer og dårlige passord er gjengangere blant sikkerhetshullene. De kriminelle vil alltid forsøke å komme inn der gjerdet er lavest, og du vil knapt tro hvilken informasjon de er i stand til å hente ut av mobiltelefonen din, påpekte Roar Thon, som mener det er naivt å tro at du eller bedriften din ikke er stor nok eller interessant nok til å bli utsatt for digitale angrep.

canon_sikkerhet_7159.jpg

Stor interesse for Canons seminar om IT-sikkerhet for grafisk bransje.

Marerittet hos Fagtrykk

Og som mange i bransjen kjenner til, det var nettopp det Fagtrykk opplevde, den aprildagen for to år siden. Det digitale angrepet kostet bedriften to ukers nedetid, søvnløse netter og store kostnader i form av overtid, tapt produksjon og ekstern IT-bistand. Og kanskje verst av alt; utbetaling av løsepenger til et hackermiljø som de fremdeles ikke kjenner identiteten til.

Ole Strand fra Fagtrykk delte erfaringene fra de to verste ukene i bedriftens 42-årige liv, og la ikke skjul på at de hadde vært for dårlig forberedt. Han ga noen klare råd til bransjekollegene sine.

- Basert på våre egne dyrekjøpte erfaringer, vil jeg råde alle til å investere mer i IT-sikkerhet, vurdere skyløsninger for backup, ha offline backup i tillegg, og kanskje viktigst av alt; ha en beredskapsplan klar til den dagen bedriften blir rammet. Et av spørsmålene som ble rettet til Ole Strand var om Fagtrykk ville løst det uten å måtte betale ut løsepenger, hvis det samme hadde skjedd i dag?

- Definitivt, i dag har vi backup-løsninger og en opprettingsplan, og samtlige systemer ville vært oppe og kjøre innenfor to døgn. Så ja, det kan antagelig skje igjen, men nå er vi langt bedre forberedt, understreket han.

canon_sikkerhet_7261.jpg

Ole Strand i Fagtrykk opplevde alle bedriftslederes mareritt da inntrengere kom seg inn i bedriftens IT-systemer og krevde løsepenger for å frigi dataene. I mangel av tilstrekkelige backup-løsninger valgte Fagtrykk å utbetale løsepenger i bitcoin for å få tilgang til dataene. I dag er bedriften bedre forberedt, og Strand har fått mye ros for åpenheten de har vist rundt hendelsen.

Bransjeforeningen på banen

Om alle de 25 bedriftene som deltok på Canons sikkerhetsseminar er like godt forberedt, skal være usagt. Fagtrykks erfaringer viser uansett at ubudne gjester avdekker og utnytter svakhetene dine hvis de finnes. Deltagelsen og engasjementet under Canons sikkerhetsseminar viser at IT-sikkerhet opptar stadig flere, og kanskje hjelper det også på nattesøvnen at Grafisk bransjeforening ønsker å være en bidragsyter for medlemmene sine også på dette området. Styreleder i bransjeforeningen, Kjetil Sjøeng, har tro på at foreningen skal være en mer aktiv støttespiller og ha kompetente samarbeidspartnere tilgjengelig for medlemsbedriftene.

- Husk at ansvaret for IT-sikkerheten i bedriften alltid ligger hos daglig leder, og det hjelper ikke å ønske seg tilbake til den tiden hvor kundens materiell kom i plastposer, sa Kjetil.

 canon_sikkerhet_7226.jpg

Bransjeforeningens styreleder Kjetil Sjøeng trakk linjene tilbake til den gang kundens materiell kom i plastposer. - Jeg har et mål om at bransjeforeningen skal bidra sterkere på dette området overfor medlemsbedriftene, sa Sjøeng.

Fem grep som bedrer sikkerheten

Canon leverer ikke bare ledende produksjonsløsninger, de tilbyr også teknologi og kompetanse for å ivareta IT-sikkerheten hos kundene. Canons konsulenter Robin Ådahl og Amund Kristiansen understreket at digitaltrykkmaskiner og RIP-løsninger er sentrale enheter i nettverket som må sikres på linje med annet IT-utstyr. I tillegg anbefalte de fem grep som vil gjøre det vanskeligere for uvedkommende å trenge inn i IT-systemene; Bedre passordrutiner, begrense tilgangen via nettportaler, høyere dokumentsikkerhet, fornyelse og oppgradering av systemene, og til sist – sørg for å ha oversikt!

canon_sikkerhet_7342.jpg

Kontakt oss

Ønsker du informasjon om våre produkter og tjenester?