Discover new ways to defend your data.

Kontorsikkerhet

Oppdag nye måter å beskytte dataene dine på.

På den moderne arbeidsplassen finnes det et stadig økende behov for utskrifts- og skanneteknologi som er fullstendig tilkoblet.

Disse sofistikerte enhetene medfører imidlertid nye sikkerhetsrisikoer, og faren øker for at sensitiv informasjon havner i feil hender.

Fordelene med våre kontor-sikkerhetsløsninger

Unngå sikkerhets- databrudd

Beskytt kontornettverket ditt mot skadelig programvare

Avverg datalekkasjer og datatap

Forhindre at ansatte stjeler eller mister viktige dokumenter

Beskytt bedriften din

Unngå store bøter og skade på bedriftens omdømme forårsaket av informasjonslekkasjer.

Styrke samsvaret

Oppfyll bedriftens retningslinjer og krav for datasikkerhet

En ny tilnærming til dokumentsikkerhet

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Informasjonssikkerhet er svært viktig for alle arbeidsplasser som håndterer store mengder data.

CISO

Stort multinasjonalt kommunikasjonsselskap

Utfordringen

En ledende bank for privatkunder ønsket en sterkere og smartere beskyttelse av dokumentdataene sine for å gjøre dem like sikre som informasjonen som er lagret i bankens kjernesystemer. Løsningen måtte gi robust sikkerhet for alle nettverkstilkoblede kontorenheter og gjøre det mulig å spore både papirdokumenter og elektroniske dokumenter.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Løsningen

For å beskytte virksomheten hjalp vi banken med å utvikle en løsning som er perfekt tilpasset bankens arbeidsmiljø, med et robust system for forebygging av datatap utstyrt med sporingsfunksjoner, slik at uautorisert dokumentaktivitet kan overvåkes.

Fordeler

Banken har nå en langt sterkere utskrifts- og skanneplattform som oppfyller dens strenge retningslinjer for datasikkerhet. Det nye systemet vårt ga banken full oversikt over dokumentdata gjennom automatisk oppdaging, logging og rapportering av uautoriserte eller regelstridige bevegelser.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Beskytt bedriften din ved å designe et tryggere sikkerhetssystem for arbeidsplassen.


SNAKK MED OSS

Slik fungerer detHovedløsninger

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Sikre kontornettverket ditt

Vi hjelper deg med å stoppe ødeleggende løsepengevirus og forhindre databrudd ved å lage en sterkere og enklere utskrifts- og skannearkitektur med færre svakheter.

Stol på teknologien

Beskytt dokumentene dine ved å investere i kontorverktøy med avanserte sikkerhetsfunksjoner – uansett om det er Canon-teknologi eller tredjepartsprodukter som vi har testet og godkjent.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Beskytt Tingenes Internett

Ved hjelp av ekspertkunnskap om innstillingene til enhetene dine og risikoene som er knyttet til dem, konfigurerer vi utskrifts- og skanneteknologien din for å oppnå samsvar med omfanget og kompleksiteten til bedriften din.

Finn den rette løsningen

Utfra vårt store utvalg av alternativer for sikkerhet og brukerautentisering utvikler vi en løsning som er optimalt tilpasset dine behov, og som gir den rette balansen mellom risikoreduksjon og en effektiv arbeidsplass.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Ivareta beskyttelsen av enhetene dine

Vi beskytter data som oppbevares på enheter, gjennom hele livssyklusen ved å styrke datasikkerheten før bruk, sikre data under bruk og fjerne eller ødelegge data hvis de fjernes fra kontoret.
Oppdag nye måter å holde bedriften din trygg på.