Løsninger

Hvilke klienter støttes?

uniFLOW Online - én plattform for alle klienter
Kontakt oss
Canon Camera

Oversikt

Uavhengig av hvilken type klient eller operativsystem som du bruker, så vil uniFLOW Online ha brukervennlig måte å skrive ut dine dokumenter.

Klienter som støttes

Sikker utskrift i uniFLOW Online kan bruk av direkte køer (Direct Secure Print) eller med bruk av en lokalt installert programvare (SmartClient), Microsoft Universal Print eller fra en applikasjon på en mobiltelefon. Utskrift kan også tilbys via e-postinnmelding eller opplasting direkte i uniFLOW Online.
Woman working on a computer with a printed document in hand

SmartClient programvare for Windows og Mac

uniFLOW SmartClient er et lite klientprogram for Windows og Mac inkludert en skriverdriver og automatisk konfigurasjon av en lokalt installert skriverkø som knyttes direkte til uniFLOW Online. Programvaren sørger for at brukere kan benytte sikker utskrift, uavhengig hvilke skriver de ønsker å bruke. uniFLOW SmartClient er ansvarlig for lagringsinformasjon for utskriftsjobber, behandling av utskriftsjobber og analyse og lokalisering.

Woman working on a computer with a printed document in hand

uniFLOW SmartClient kan distribueres automatisk som en MSI-fil gjennom vanlige verktøy for klient-administrasjon, som for eksempel Microsoft System Center Configuration Manager, Azure InTune eller lignende. MSI-filen kan pre-konfigureres slik at installasjon og konfigurasjon på ansattes Windows klienter som er tilknyttet enten lokalt Active Directory eller Azure AD gjøres automatisk og uten behov for at brukerne trenger å gjøre noen registrering av sin brukerkonto i uniFLOW Online.

AdobeStock_196324028.jpeg

Mobiltelefon / nettbrett

For både iOS og Android finnes uniFLOW Online-applikasjoner som kan lastes ned kostnadsfritt. Brukeren kan enkelt koble sin egen mobiltelefon til uniFLOW Online, og skrive ut dokumenter fra telefonen, eller ta bilder via applikasjonen og sende bildet til sikker utskrift.

AdobeStock_329915849.jpeg

E-postinnmelding

Med uniFLOW Online medfølger en e-postadresse som kan benyttes for e-postinnmelding av dokumenter som ønskes å skrives ut. Den medfølgende adressen kan erstattes med en mailkonto som kunden selv oppretter. En bruker kan legge ved en fil de vil skrive ut til en e-post, sende den til uniFLOW Online via e-post, og hente den sikkert fra en hvilken som helst multifunksjonsskriver som er koblet til uniFLOW Online. Det er også mulig å sende inn selve teksten i e-posten (body) til utskrift.

en kvinne som jobber hjemmefra

Webopplasting

Alle registrerte og godkjente brukere i Azure AD får automatisk tilgang til pålogging til en personlig uniFLOW Online brukerportal. Innlogging til portalen benytter Azure AD identet og støtter Single-Sign-On med portaler som f.eks office.com eller intranet som benytter Azure AD inlogging, slik at portalen enkelt kan gjøres tilgjengelig for brukerne.

I webgrensesnittet til uniFLOW Online kan brukere enkelt laste opp eller bruke «web-drop» for å sende dokumenter til sikker utskrift. Støttede filformater er vanlige PDF, Office og bilde-formater. Filen blir konvertert for utskrift, og lagt inn i brukerens personlige kø for sikker utskrift.

Portalen er tilgjengelig for alle operativsystemer, og er kun avhengig av Internett og en nettleser.

Oversikt over Canons Partner Program

Microsoft Universal Print (MUP)

Universal Print fra Microsoft, er en utvidelse i Azure for håndtering av utskrift uten printservere. Denne teknologien kan benyttes for å etablere direkte utskriftskøer via skyen. Det kan også fungere som en «input» for hvor dokumentene skal oppbevares i uniFLOW Online, og hvor brukerne kan hente dokumentet på hvilken som helst tilknyttet skriver. Denne tjenesten, funksjonalitet og betingelser leveres av Microsoft, og er ikke en inkludert del av uniFLOW Online.

AdobeStock_327280923.jpeg

Direct Secure Print for Windows, Mac og Linux

Med funksjonen Direct Secure Print, blir alle utskriftsjobber som sendes direkte til Canon -eheter liggende på skriveren på en sikker måte i stedet for bare å bli skrevet ut umiddelbart. Utskriftsjobbene forblir på skriveren til brukeren velger å skrive dem ut.

Følgende drivere er støttet:
• Canon Generic Plus LIPS LX Printer Driver
• Canon Generic Plus UFR II Printer Driver
• Canon Generic Plus PCL6 Printer Driver
• Canon Generic Plus PS3 Printer Driver

Struggling to get things done.jpeg

uniFLOW Online Chrome Extension

Google Chromebooks har også støtte for sikker utskrift. Chromebook har blitt en integrert del av mange utdanningsinstitusjoner og bedrifter over hele verden. uniFLOW Online gir sikker utskriftsstøtte for Google-brukere med uniFLOW Online Chrome-utvidelse. uniFLOW Online legger også til overlegen utskrifts- og skanningsfunksjonalitet som enhetsidentifikasjon, sikker utskrift, utskrift fra sky, mobilutskrift, sikker dokumentskanning og utskrifts- og kopieringsregnskap, og den integreres sømløst med ulike Google-tjenester.

ENHANCE CUSTOMER EXPERIENCE

Universal Output Queue

Universal Output Queue er egnet der sikker utskrift vanligvis ikke er nødvendig, f.eks. i et eiendomsbyrå med flere kontorer/lokasjoner slik at agenter raskt kan skrive ut ved hjelp av en enkelt skriverdriver, uavhengig av kontorstedet de jobber på. Det er muligheten til å aktivere brukerens sikre utskriftskø, som gir My Print Anywhere-funksjonalitet, og for å vise popup-vinduet for skrivervalg, noe som forbedrer den daglige utskriftsopplevelsen på ethvert kontor. Brukere kan skrive ut sikkert på Canon-enheter eller skrive ut direkte til en hvilken som helst nettverksskriver om nødvendig, noe som gir maksimal fleksibilitet.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre skybaserte løsninger?