Løsninger

uniFLOW Online for skole og utdanning

Enkel i bruk for studenter som bruker egen PC, Mac eller mobiltelefon.
Kontakt oss
AdobeStock_478835746 16-9.jpg

Oversikt

I noen tilfeller så ønsker utdanninginstitusjoner å kontrollere bruken av skrivere. uniFLOW Online tilbyr både budsjett og betaling for bruk.

Priser, budsjett og betaling

uniFLOW Online har støtte for å angi prisprofiler og budsjett for ulike brukergrupper basert på gruppemedlemskap i Azure AD. Med prisprofil per brukergruppe er det mulig å ha ulike priser for ulike brukergrupper i uniFLOW «Prisen» for en utskrift kan på den måten være variabel, blant for eksempel studenter og lærere. Det er også mulig å differensiere prisen på utskiftes egenskaper (tosidig vs. ensidig, farge vs. sort/hvit). Denne funksjonen gjør det mulig å gi f.eks. administrasjon og ansatte ubegrenset bruk, mens man kan innvilge et bestemt budsjett for studenter. Eksempelvis kan alle studenter gis et budsjett på 200kr. pr. semester.

Via webgrensesnittet til uniFLOW Online vil elevene kunne se historikk over utskrifter og gjenstående «saldo».  Gjeldene «saldo» vil også være tilgjengelig i displayet på skriverne.

Som en utvidelse av budsjettmodulen har uniFLOW Online mulighet for direkte integrasjon med PayPal betalingsløsning. Denne kan settes opp til enten å la studenter måtte betale for all bruk, hvor det ikke tildeles noen budsjettkvote automatisk, eller kombineres med en budsjettkvote slik at hvis studenter har brukt opp hele sin tildelte kvote kan se selv betale for print og kopi utover det de har fått tildelt.

Bruk av uniFLOW Online gir brukere med egne enheter (BYOD) mulighet til å benytte avanserte skriverfunksjoner. Dette kan gjøres både med installert driver/SmartClient på brukerenes PC, eller direkte i displayet på MFP’ene. Brukerne kan hente utskriften på alle enheter som er tilkoblet løsningen.

Hvordan brukes løsningen av en student/elev

I webgrensesnittet har brukerne tilgang til oversikt over eget forbruk (kopi, print, skann, faks). Brukerne kan også på egen hånd slette eksisterende PIN-koder, og få generert nye PIN-koder. Tilsvarende gjelder kortregistreringskoder, hvor unike koder benyttes kun til formålet for å knytte adgangskort / mobiltelefon som autentiseringsenheter for brukeren. uniFLOW Online kan også utstede PIN-koder automatisk for nye brukere (eksempelvis 8 siffer), slik at brukerne også kan autentisere seg på en skriver.

AdobeStock_478829680.jpeg

Administrasjon av tilgang

For å få tilgang til utskrift, har eleven flere måter å sende dokumenter til utskrift:

1. Laste ned en pakke bestående av SmartClient og skriverdriver (MSI for PC, ISO for Mac)
2. Laste opp dokumentet direkte i en nettleser.
3. Sende dokumentet via e-post.
4. Laste ned applikasjoner til nettbrett eller mobiltelefon (Android og iOS).
5. Installere en Chrome utvidelse, for bruk i Chrome Browser eller Chromebook.
6. Tilgang til skyarkiv direkte på skriveren (Google, Drobox, OneDrive, SharePoint Online etc.).
I uniFLOW Onlines webgrensesnitt får brukerne tilgang til en utskriftsmeny, hvor de ulike alternativene for utskrift vises.

En annen funksjon er å tillate at brukeren kan aksessere sine private skyarkiv direkte i displayet på skriveren. Der vil brukeren kunne hente ned dokumenter fra sitt eget skylagring, og har også mulighet for å tilpasse avanserte skriverinstillinger i skriverens display.

Dersom dokumentet er sendt inn uten bruk av en skriverdriver (e-postinnmelding, webdrop) så vil brukeren ha mulighet for å tilpasse dokumentegenskapene i displayet på skriveren før dokumentet skrives ut.

Kontakt oss

Har du ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bruke uniFLOW Online i forbindelse med skole og utdanning?