Future Book Forum 2022 belyser bærekraftige og lønnsomme vekstmuligheter i forlagsbransjen

Årets Future Book Forum ble arrangert av Canon Europa på besøkssenteret i Poing i Tyskland 4.–5. mai 2022, der hovedtemaet var hvordan man kan skape ny vekst og samtidig opprettholde bærekraft og lønnsomhet i forlagsbransjen. Arrangementet samlet ledende europeiske forleggere, bokprodusenter, distributører og bransjeinfluensere som diskuterte hvordan forlagsbransjen kan møte fremtiden på en miljømessig og økonomisk sunn måte. Dersom du gikk glipp av dette arrangementet, har vi samlet høydepunktene slik at du kan se dem på den digitale plattformen vår.

Forumet som arrangeres for niende gang, samler representanter fra alle ledd i forlagsbransjens verdikjede. Det var første gang på to år at deltakerne kunne møtes fysisk og delta på foredrag, workshoper, bygge nettverk og lære mer om hvordan de kan oppnå bærekraftig vekst og forbedre foretaksverdien.


Utvalgte programinnslag fra fjorårets og årets Future Book Forum er gjort tilgjengelig på Canons digitale plattform, slik at alle som gikk glipp av eller er interessert i disse temaene, kan se opptak av foredragene på nettet når det passer.


I forbindelse med suksessen til Future Book Forum 2022 og innholdet som nå er tilgjengelig på nettet sier Peter Wolff, European Production, Direct Sales Vice President hos Canon EMEA «Årets imponerende program har gitt oss fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne. De har helt klart hatt utbytte av å møtes ansikt til ansikt og reiste hjem fulle av ideer til hvordan de kan drive mer bærekraftig, ikke bare for å bli mer miljøvennlige og samfunnsansvarlige, men også for å bli mer lønnsomme.»


Arrangementet startet med at Peter Wolff ønsket velkommen etterfulgt av et innlegg av ordstyreren for arrangementet Peter Fisk, som også er globaltankeleder, futurist og foredragsholder.


Hovedinnslagene om bærekraft på Future Book Forum 2022 ble holdt av en rekke eksperter fra forlags-, reklame- og konsumvareindustrien og er nå tilgjengelig på nettet, inkludert:


  • Matthias Rippel, Vice President Global Brand Strategy, Adidas holdt et inspirerende innlegg om likhetene mellom forlagsbransjen og det ledende sportsmerket. Rippel fremholdt at begge har makt til å endre menneskers liv og forbedre lokalsamfunn. Han fortalte hvordan bærekraft utgjør kjernen i Adidas vekststrategi og ga eksempler på hvordan dette gjennomføres i praksis.
  • Jemima Cox, Head of Social Sciences hos Canvas8, snakket om forbrukernes holdningsendring når det gjelder bærekraft, og tok for seg nye forretningsmuligheter. Hun snakket også om forskning på forbrukeradferd, og kom med sine anbefalinger om hvordan forlagsbransjen kan iverksette nødvendige endringer.
  • Richard Charkin, forlegger og tidligere leder for den internasjonale forleggerforeningen delte sine tanker om hvordan forlagsbransjen må tenke nytt om forsyningskjeder, forretningsmodeller og regnskapspraksis for å bli mer bærekraftige og lønnsomme. Han gjør et dypdykk i digitalisering og hvordan bestillingsbasert trykk kan brukes til å gjøre forlagsbransjen mer bærekraftig.
  • Denne casestudie-videoen gir et innblikk i hvordan Elanders, et svenskeid internasjonalt selskap som har spesialisert seg på trykk og emballasje, har flyttet volum fra offset- til digitaltrykk for å produsere store mengder mindre opplag på en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Dag to av arrangementet startet med Peter Kraus vom Cleff, leder for den tyske bokhandlerforeningen og president i den europeiske forleggerforeningen (FEP) sitt foredrag om hvor viktig det er med samarbeid for å fremme bærekraft i forlagsbransjen. Han snakket også om hvordan bransjen må omdefinere vekst og tenke nytt om bransjepraksiser. Med tanke på at én av åtte bøker som kjøpes i bokhandlene, blir returnert, tok han til orde for at bransjen må samarbeide for å gjøre hele forsyningskjeden mer bærekraftig.


Delegatene deltok i en serie rundebordsamtaler i form av Innovation Lab. Inspirert av presentasjonene på den første dagen fikk deltakerne mulighet til å utforske flere tema knyttet til bærekraft som en viktig drivkraft for lønnsom vekst. Dette resulterte i en rekke ideer som forlagsbransjen kan sette i verk for å bane vei for fremtidig suksess.


Arrangementet ble avsluttet med en tankevekkende og engasjerende presentasjon holdt av Andy Hunter, administrerende direktør og grunnlegger av Bookshop.org. Han delte sin visjon for en sunn og bærekraftig bransje og oppfordret publikum til å samarbeide mer, utvide tilbudet og revurdere de velprøvde måtene de driver forretninger. Han pekte på vekstmulighetene som ligger i bærekraftige forretningsmodeller, og snakket også om at hver enkelt aktør er viktig i forlagsbransjens økosystem, og at bransjen må bli flinkere til å dele suksesshistorier.Gå til https://canon.sm/fbf2022online for å registrere deg gratis og se høydepunkter fra årets Future Book Forum. Innholdet vil være tilgjengelig fra 26. mai 2022, og det vil jevnlig bli lagt til nytt innhold på plattformen.