Canon imagePROGRAF-storformatskriver

Garantivilkår for skrivehoder
Work professional strengthening security and compliance

Garantivilkår

Denne garantien fra [sett inn navnet på NSO-en] («Canon») dekker skrivehodet («skrivehodet») til Canon imagePROGRAF-skrivere med en bredde på 24 tommer eller mer («produkt») som selges i et av EØS-landene, Storbritannia og Sveits i løpet av garantiperioden som er angitt nedenfor.
Denne garantitjenesten kan bare etterspørres av kunden og leveres av Canon i det landet der kunden befinner seg, forutsatt at kunden befinner seg i et av EØS-landene, Storbritannia eller Sveits. Hvis det viser seg at et skrivehode er defekt i garantiperioden, leverer Canon et nytt skrivehode i samme serie eller av en kompatibel, nyere modell kostnadsfritt i henhold til disse garantivilkårene.

 • Denne garantien er gyldig i ett år etter at skrivehodet er kjøpt, enten sammen med produktet eller for seg, eller så lenge «Statusutskrift»-feltet viser et partinummer ved status «a» («Hodeinformasjon»-datafeltet), avhengig av hva som forekommer først.
  «Statusutskriften» leses av Canon når det defekte skrivehodet returneres til Canon sammen med den nødvendige dokumentasjonen, som angitt i paragraf 2 nedenfor.
  [Garantiperioden for erstatningsskrivehoder overskrider ikke garantiperioden for det defekte skrivehodet]. (Hvis denne definisjonen ikke kan håndteres i de lokale systemene og prosessene dine, gjelder følgende erklæring [Garantiperioden for et erstatningsskrivehode starter på nytt i det øyeblikket hodet blir installert].)

 • Først må du klargjøre skriveren i henhold til instruksjonene i vedlegg 1.
  Du kan fremme et krav ved å sende

  (a) det defekte skrivehodet,
  (b) en kopi av det datomerkede kjøpsbeviset (for produktet eller skrivehodet), og
  (c) det utfylte garantiskjemaet (vedlagt disse vilkårene i vedlegg 2) til adressen som står oppført på garantiskjemaet

  Canon kan bruke autoriserte servicesentre til å utføre garantiprosessen på Canons vegne.
  Når Canon mottar Skrivehodet og all dokumentasjonen som står oppført over, vurderer Canon om kunden har rett til kostnadsfri erstatning, og sender – hvis kunden har rett til det – en erstatning til kunden. Kunden er ansvarlig for alle kostnader som følger med sikker transport av skrivehodet til Canon, og Canon er ansvarlig for kostnadene som følger med transport av erstatningsskrivehodet til kunden, forutsatt at kunden befinner seg i EØS, Storbritannia eller Sveits.
  Defekte skrivehoder er Canons eiendom og skal ikke returneres.

 • Garantien gjelder ikke situasjoner der skrivehodet er skadet som følge av

  • misbruk, forsømmelse, feilhåndtering, feil rengjøring, uautoriserte reparasjoner eller endringer på skrivehodet eller et Produkt Skrivehodet er integrert i, svingninger i elektrisk strøm eller ulykke.
  • Feil bruk omfatter at instruksjoner for installasjon, bruk eller vedlikehold ikke følges, eller bruk i omgivelser som er beskrevet i Canons brukerhåndbok og annen dokumentasjon.
  • bruk av ikke-originale reservedeler eller forbruksvarer (for eksempel blekk og medier), hvis bruk av slike artikler forårsaker feil eller har negativ innvirkning på produktet og skrivehodet.
  • I tillegg gjelder ikke denne garantien for Skrivehoder der de originale identifikasjonsmerkene eller serienumrene er gjort uleselige eller er blitt slettet eller endret.

 • Denne garantien påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter under gjeldende lov, og heller ikke kundens rettigheter overfor selgeren som oppstår som følge av kjøpsavtalen. I fravær av gjeldende lovgivning er denne garantien kundens eneste og eksklusive motmiddel, og Canon er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgesskader for brudd på noen uttrykt eller underforstått garanti for Skrivehodet.

Garantivalidering

Canon jobber for å sikre at kundene får en best mulig utskriftsopplevelse og utskrifter av høy kvalitet ved å tilby en garanti for skrivehodene til imagePROGRAF-storformatskrivere.
Nedenfor finner du fremgangsmåten for å utarbeide et garantikrav hvis det skulle være tekniske problemer med skrivehodet.
Før du sender et garantikrav til leverandøren eller tjenesteleverandøren, må du følge retningslinjene nedenfor i nøyaktig samme rekkefølge.

  1. Gå til skriverens kontrollpanel, bla ned, og velg «Skriverinnstillinger»

  2. Velg «Testutskrift»

  3. Velg «Dysekontroll»:

   1 Kontrollpanelet i dette eksempelet kan se litt annerledes ut enn kontrollpanelet på skriveren din, men funksjonene og justeringene følger den samme menystrukturen på alle imagePROGRAF-storformatskrivere fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for skriveren.

  4. Velg deretter «Ja» for å skrive ut dysekontrollmønsteret

   Hvis utskriften av «dysekontrollmønsteret» viser uregelmessigheter, går du videre til trinn 2.

 • Hvis du skal rengjøre skrivehodet, kan du se den nettbaserte håndboken på denne koblingen. Velg imagePROGRAF-produktet du trenger veiledning for – hvis du for eksempel velger «PRO», får du tilgang til alle tilgjengelige imagePROGRAF PRO-skrivere i serien – og velg den nøyaktige skrivermodellen. Den nettbaserte håndboken er klar til bruk:

  • Se delen «Maintenance and Consumables» (vedlikehold og forbruksvarer), og følg retningslinjene for skrivehodet
  • Når rengjøringssyklusen er fullført, utfører du trinn 1 på nytt.

  Hvis utskriften av «dysekontrollmønsteret» fortsatt viser uregelmessigheter, går du videre til trinn 3.

 • Hvis du ønsker å maksimere ytelsen til skrivehodet og skriverens maskinvare, anbefaler vi at du oppdaterer skriveren til den nyeste fastvareversjonen. Når du oppdaterer fastvaren til den nyeste versjonen, forbedres ytelsen til skriveren.

  Hvis du skal oppdatere fastvaren ved hjelp av «Firmware Update Tool», bruker du denne koblingen

  Skriv inn skrivernavnet i søkefeltet på startsiden til nedlastingssenteret for programvare. Se eksemplet nedenfor:

  Velg «Firmware» (fastvare), og last ned den aktuelle OS-versjonen med den nyeste lanseringsdatoen

  Når verktøyet er lastet ned, kan det installeres på en støttet PC eller Mac og kobles til skriveren via USB eller nettverk. Skriveren kan oppdateres på to måter ved hjelp av «Firmware Update Tool»:

  • Verktøyet sjekker gjeldende versjon på skriveren og ser etter den nyeste tilgjengelige versjonen. Denne prosessen krever en Internettilkobling.
  • Hvis en Internettilkobling ikke er tilgjengelig, kan både «Firmware Update Tool» og den nyeste fastvaren lastes ned direkte fra nedlastingssenteret for programvare, og kobles direkte til skriveren via USB.

  Hvis du skal oppdatere fastvaren via skriverens eksterne brukergrensesnitt, kan du ganske enkelt skrive inn IP-adressen til skriveren i en nettleser og navigere i menystrukturen, som vist i eksemplet nedenfor:

 • Problemer med bildekvaliteten til skrivehodet skyldes vanligvis dyseatferden. Kontrollpanelet viser da feilkoder for å oppgi all informasjonen om problemet. Canon imagePROGRAF-storformatskriverne er utstyrt med vedlikeholdsjusteringer på kontrollpanelet som bidrar til å opprettholde skrivehodeytelsen, og løse enkelte problemer med skrivehodet.
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du vedlikeholder skrivehodet, kan du se den nettbaserte håndboken på denne koblingen.

  Når du har kommet til nettsiden med den nettbaserte håndboken, velger du imagePROGRAF-produktet du trenger veiledning og kontroller for – hvis du for eksempel velger «PRO», får du tilgang til alle tilgjengelige imagePROGRAF PRO-skrivere i serien – og deretter velger du den nøyaktige skrivermodellen

  • Hvis du skal justere skrivehodet for å forbedre utskriftskvaliteten, kan du se delen «Adjustments for Better Print Quality» (justeringer for bedre utskriftskvalitet) og følge retningslinjene for justering av skrivehodet
  • Hvis du skal kalibrere skrivehodet, kan du se delen «Color Management» (Fargebehandling) og velge «Performing Color Calibration» (Utføre fargekalibrering)
  • Når justeringene er fullført, tar du en ny utskrift av filen der du først oppdaget kvalitetsproblemene.

  Hvis denne nye utskriften fortsatt viser kvalitetsproblemer, går du videre til trinn 5.

  1. Gå til skriverens kontrollpanel, bla ned, og velg «Skriverinnstillinger»

  2. Velg «Testutskrift»

  3. Velg «Statusutskrift»

  4. Når «Start utskrift» vises, trykker du på «Ja»

  Legg merke til informasjonen på statusutskriften som er merket med gult: skrivermodell (TM-200 i dette eksempelet), serienummer eller «S/N», fastvareversjon eller «Firm» og status for hodeinformasjon, inkludert bokstaven etter partinummeret («Hodeinformasjon»-datafeltet):

  Hvis bokstaven etter partinummeret er «a» og skrivehodet ble kjøpt for mindre enn ett år siden, fyller du ut garantikravskjemaet. Hvis noen av vilkårene ikke er oppfylt, er ikke skrivehodet dekket av garantien lenger.

  • Hvis skrivehodet ble skadet før det ble installert, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren for å få hjelp.
  • Hvis du vil optimalisere og opprettholde ytelsen til skrivehodet, følger du produsentens retningslinjer i brukerhåndboken for skriveren.
  • Før du justerer skrivehodet, må du kontrollere at den nyeste fastvaren er installert. Se trinn 2 ovenfor for å finne den nyeste fastvaren for enheten din.
  • Når du skifter ut skrivehodet, må du bruke alternativet «Bytt skrivehode» på skriverens kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for skriveren.
  • Sjekk utskriftskvaliteten, og følg retningslinjene i brukerhåndboken for skriveren vedrørende justeringer av utskriftskvalitet og vedlikehold av utskrifter.

Du kan også ha interesse av ...