Hero image

Slik finner du serienummeret

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

imageRUNNER

Serienummeret for imageRUNNER vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.

Du kan finne serienummeret ved hjelp av [123]-knappen eller på en etikett på maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  • Ved hjelp av [123]-knappen:

Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Slå på maskinen, og trykk på [123]-knappen som er markert i bildet nedenfor.

  2. Avhengig av maskintypen vil serienummeret vises på den første skjermen


eller etter at du har valgt [Check Device Configuration] (Kontroller Device Configuration) og klikket på [OK].


  • Plassering på maskinen:
  1. Du finner serienummeret på en etikett på baksiden av maskinen i nærheten av strømkabelen.
  2. På enkelte maskiner finnes det også på en etikett under glassplaten på skanneren (løft lokket på skanneren for å se den).

Du kan også ha interesse av ...

Feedback