Slik finner du serienummeret

USP

Velg produkttypen din nedenfor

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

 • Serienummeret for imageRUNNER vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.

  Du kan finne serienummeret ved hjelp av [123]-knappen eller på en etikett på maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  Ved hjelp av [123]-knappen:

  Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Slå på maskinen, og trykk på [123]-knappen som er markert i bildet nedenfor.

  2. Avhengig av maskintypen vil serienummeret vises på den første skjermen

   eller etter at du har valgt [Check Device Configuration] (Kontroller Device Configuration) og klikket på [OK].


  Plassering på maskinen:

  1. Du finner serienummeret på en etikett på baksiden av maskinen i nærheten av strømkabelen.
  2. På enkelte maskiner finnes det også på en etikett under glassplaten på skanneren (løft lokket på skanneren for å se den).

 • Strukturen til i-SENSYS-serienummeret varierer avhengig av modelltype, slik det er forklart nedenfor:

  • Hvis produktet bare har utskriftsfunksjoner, er serienummeret 10 tegn langt og består av fire bokstaver og seks tall, f.eks. XXXX-000000.
  • Hvis produktet har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning eller faks, er serienummeret åtte tegn langt og består av tre bokstaver og fem tall, f.eks. XXX-00000.

  Serienummeret er alltid trykket på et klistremerke, og du finner det enten på baksiden av maskinen, eller på innsiden av maskinen på noen modeller.

  Se eksempler på serienummerets plassering merket i bildene nedenfor: • imagePROGRAF

  Strukturen til serienummeret for din imagePROGRAF-skriver varierer avhengig av produktserietypen. Velg en av produktseriene nedenfor for å finne informasjon om produktets serienummerstruktur og -plassering.

   

  imagePROGRAF iPF-serien

  Serienummeret for din imagePROGRAF iPF-skriver vil være en kombinasjon av åtte tall og bokstaver.

  Du finner den på menyen eller trykket på en etikett på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  Bruke menyen:

  Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Trykk på knappen [Menu] (Meny).
  2. På skjermbildet for fanearkvalg i kontrollpanelet trykker du på pil venstre eller høyre for å velge fanen [Settings/Adj.] (Innstillinger/just.).

  3. Velg deretter [Printer Info] (Skriverinfo) og trykk på [OK].

  4. Velg [System Info] (Systeminfo) og trykk på [OK].

  5. Serienummeret vises som i bildet nedenfor.


  Plassering på maskinen:

  Serienummeret blir trykt på en etikett på baksiden av maskinen.


   


  imagePROGRAF PRO-serien

  Serienummeret for din imagePROGRAF PRO-skriver vil være en kombinasjon av ni tall og bokstaver.

  Du finner den på menyen eller trykket på en etikett på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  Bruke menyen:

  Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

  2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

  3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

  4. Serienummeret vises som i bildet nedenfor.


  Plassering på maskinen:

  Serienummeret blir trykt på en etikett på baksiden av maskinen.


   

  imagePROGRAF TX-serien

  Serienummeret for din imagePROGRAF TX-skriver vil være en sekvens av ni alfanumeriske tegn.

  Du finner den på menyen eller trykket på en etikett på baksiden av maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  Bruke menyen:

  Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Sveip med fingeren på betjeningspanelet.

  2. Velg [Printer information] (Skriverinformasjon)

  3. Velg [System information] (Systeminformasjon)

  4. Serienummeret vises som i bildet nedenfor.


  Plassering på maskinen:

  Serienummeret blir trykt på en etikett på baksiden av maskinen.


   

  imagePROGRAF TM-serien

  Serienummeret for imagePROGRAF TM-serien består av ni alfanumeriske tegn.

  Du kan finne serienummeret på to steder på skriveren, enten på skriverens kontrollpanelmeny eller på en etikett på baksiden av skriveren. Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du får tilgang til skriverens kontrollpanel og leser etiketten på baksiden av skriveren.

  Tilgang til skriverens kontrollpanel

  1. Trykk på hjulikonet (Oppsett) på startskjermbildet.

  2. Trykk på [Printer information] (Skriverinformasjon).

  3. Trykk på [System information] (Systeminformasjon).

  4. Serienummeret vises som i bildet nedenfor.


  Finne serienummeret på etiketten på baksiden av skriveren

  Plassering på maskinen:

  Serienummeret blir trykt på en etikett på baksiden av maskinen.

  Bildefane

 • Serienummeret for imagePRESS vil være en sekvens av åtte alfanumeriske tegn.

  Du kan finne serienummeret ved hjelp av [123]-knappen eller på en etikett på maskinen, som forklart i instruksjonene nedenfor.

  Ved hjelp av [123]-knappen:

  Følg instruksjonene nedenfor for å finne serienummeret:

  1. Slå på maskinen, og trykk på [123]-knappen som er markert i bildet nedenfor.

  2. Avhengig av maskintypen vil serienummeret vises på den første skjermen

   eller etter at du har valgt [Check Device Configuration] (Kontroller Device Configuration) og klikket på [OK].

  3. Plassering på maskinen:

   Du finner serienummeret på en etikett på baksiden av maskinen i nærheten av strømkabelen.

 • imageFORMULA-skannerens serienummer består av åtte tegn og inneholder to bokstaver etterfulgt av seks tall, f.eks. XX000000. Dette står trykket på et klistremerke som du finner enten på baksiden eller undersiden av skanneren.

  Se eksempler på serienummerets plassering merket i bildene nedenfor:

 • Du finner serienummeret på undersiden av produktet i feltet merket med "serienummer". Du finner serienummeret ved den røde linjen, som vist i bildet nedenfor:


 • Serienummeret er plassert på en vertikal metallplate på rammen til maskinen, inni en av papirskuffene. Det består av de siste sju sifrene.

  Se bildet nedenfor for referanse.

Du kan også ha interesse av ...

Undersøkelse