Slik finner du serienummeret

USP

Velg produkttypen din nedenfor

Plasseringen av serienummeret varierer mellom ulike Canon-produkter. Serienummeret er en kombinasjon av tall og/eller bokstaver, uten mellomrom eller spesialtegn. Ignorer eventuelle tall eller bokstaver som står i parenteser.

Du kan også ha interesse av ...

Undersøkelse