ARTIKKEL

Full sirkel: Hvorfor er bærekraft og sirkulær økonomi viktig

Kan du redusere påvirkningen miljøet samtidig som du bidrar til den sirkulære økonomien? Finn ut hvordan vi jobber for å forbedre produktenes levetid.

Bomen aan een beekje in het bos

Bærekraft er et viktig element i alle forretningsutviklingsplaner. Men hvorfor er bærekraft viktig? Å ta i bruk langsiktig tenkning vil ha utbytte på lang sikt, og ikke bare økonomisk sett. På grunn av en bedre forståelse av miljøproblemer er fokuset på bærekraftighet større en noen gang. Det å begrense den miljømessige og samfunnsmessige innvirkningen kan derfor spille en viktig rolle i å bygge opp omdømmet, engasjere kundene og tiltrekke folk til bedriften. I tillegg lages offentlige forskrifter vedrørende miljø om til juridiske forpliktelser, mens det å investere i mer bærekraftige materialer, produkter, tjenester og teknologi gjør at man kan spare penger hver dag. Men det er viktigere å huske at det er et felles ansvar for å beskytte fremtiden vår ved å innføre bærekraftige tiltak nå.

FNs bærekraftsmål – et nyttig rammeverk

Det kan virke overveldende å forbedre organisasjonens bærekraft. Små tiltak kan utgjøre en stor forskjell, men når man tar i bruk en strengere og mer konsekvent strategi, kan FNs bærekraftsmål gi et rammeverk1. De er også kjent som globale mål eller SDG-er (Sustainable Development Goals) og er ment å fungere sammen for å balansere sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. I 2015 ble det satt opp som et mål å nå de gobale målene før 2030.

Fra et miljømessig bærekraftperspektiv bør SDG 12 og SDG 13 være viktige fokusområder for bedrifter. SDG 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og omfatter for eksempel å bevare råstoffer gjennom å utforme mer kompakte og lette produkter, bruke resirkulerte og resirkulerbare materialer til å lage mer bærekraftig emballasje, redusere kjemisk bruk i produksjonsprosesser og fremme resirkulering av produktet. SDG 13 handler om klimatiltak og prioritert reduksjon av CO2-utslipp gjennom produktets livssyklus, inkludert gjennom bruk av fornybar energi. Følgende SDG-er må være en kombinert innsats: Prosesser som resirkulering og produksjon av fornybar energi kan bare oppnås hvis forsyningskjeden er der. Multinasjonale selskaper, offentlige etater og andre store organisasjoner bruker derfor sin innflytelse til å sikre at leverandørene deler sine verdier og innkjøpsstandarder – noe som gir bedrifter av alle størrelser muligheten til å dra nytte av andres bærekraftige utviklingsstrategi.

Produktlivssyklusen: Gull av gråstein

For en produsent som Canon berører FNs SDG-er hvert trinn i produktets livssyklus. Selv før produksjon, under utviklings- og utformingsstadiene, må energieffektiviteten og gjenvinnbarheten av produktene vurderes og forbedres. Materialinnkjøp, produksjon, distribusjon og resirkulering – og så videre – er en del av et produkts totale bærekraft. Å definere strenge retningslinjer for kvalitet- og miljøstyring kan sikre at forsyningskjede- og produksjonsprosesser gjenspeiler verdiene i en bedrift, en bransje og, viktigst av alt, kundene. Miljøkonsekvensutredninger2 kan følge med på fremgang på aspekter som reduksjon av CO2-utslipp, mens et miljøstyringssystem som ISO 14001 kan bidra til å holde forpliktelser på rett spor. Det finnes mange flere programmer som støttes av bransjen, og som kan gi struktur til enhver bedrift som ønsker å redusere miljøpåvirkningen., uansett størrelse.

Det er enkelt å tenke på bærekraftige strategier som lineære, med en premie på målstreken. I det 21. århundret har imidlertid tenkningen endret seg til en tankegang der gjenbruk og reproduksjon har en stor innvirkning: En sirkulær livssyklus som går fra forskning og utvikling til reproduksjon, og tilbake igjen. Den sirkulære økonomien er avhengig av å holde produkter og materialer i bruk så lenge som mulig gjennom reparasjon og gjenbruk, før de går videre til gjenvinning og resirkulering. Å redusere avhengigheten av råvarer og utslippene fra transport og produksjon bidrar til å beskytte miljøet, mens de lavere prisene på reproduserte produkter kan redusere kostnadene.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Følg måten til Kyosei

Canon arbeider i samsvar med filosofien om Kyosei, et japansk ord som betyr «å leve og arbeide sammen for et felles gode». Det dekker bærekraft, sosialt ansvar og sikrer at kundene våre kan stole på at vi deler deres verdier. Vi bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for å definere forpliktelsene våre til ansvarlig forbruk, produksjon og klimatiltak, og vi har oppnådd EcoVadis Gold-prisen – en internasjonal anerkjennelse av bærekraft – de siste seks årene 3 . Vi er også ISO 9001- og ISO 14001-sertifiserte, noe som viser at produksjonsprosessene våre oppfyller industristandarder når det gjelder kvalitet og bærekraft.

Kyosei er en del av alt vi gjør hos Canon, inkludert i teknologien vår. Vi har redusert CO2-utslippene i livssyklusen til produktene våre med 40 % siden 2008 (gjennomsnittlig 4,7 % per år) og forbedret logistikken ved å gjøre produkter mindre og konsolidere lagerplasser. Ved å fokusere på energieffektivt design gjennom et bredt spekter av produkter til arbeidsplassen oppnådde vi en forventet CO2-reduksjon på 23 593 000 tonn mellom 2008 og 2019. Dagens nyeste imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie produserer for eksempel 18 % mindre CO2 i løpet av levetiden til enheten sammenlignet med forgjengeren * under bruk, sammenlignet med tidligere versjoner.

I tillegg til å redusere CO2-utslippene i livssyklusen til produktene våre, reparerer Canon EMEA over 80 000 produkter som returneres fra kunder, med og utenfor garanti, hvert år. Vi reproduserer også en rekke av våre bestselgende multifunksjonsskrivere til nye imageRUNNER ADVANCE EQ80-enheter med 80 % av den originale MFP-en og reduserer avhengigheten av nye råmaterialer.

Store og små bedrifter har muligheten til å planlegge sin egen kurs, inkludert kartlegging av bærekraftssyklusen. Når du tar viktige forretningsbeslutninger, fra å tildele innkjøpskontrakter til å investere i en ny skriverpark på kontoret, kan organisasjoner ha stor innflytelse ved å bygge inn bærekraft som en viktig prioritet.

Finn ut mer om hvordan Canon reduserer miljøbelastningen i produktenes levetid, samtidig som vi bidrar til den sirkulære økonomien i miljøinfografikken vår.

Beslektede produkter og løsninger

 • Sort-hvitt-multifunksjonsskrivere

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien

  Ta bedriftens digitalisering videre med automatiserte arbeidsflyter fra smarte, nyrenoverte A3 flerfunksjonsenheter for utskrift i farge.
 • Multifunksjonsfargeskrivere

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 6275i

  Forbedre bedriftens bærekraft med en sikker og mer bærekraftig A3 sort-hvitt-flerfunksjonsenhet.
 • Canon Camera

  A3- OG A4-FLERFUNKSJONSENHETER

  Gi arbeidsstyrken din flere muligheter og sett fart på den digitale transformasjonen med et utvalg smarte flerfunksjonsskrivere som kan bidra til å utvikle arbeidsflytene og produktiviteten i bedriften din.
 • Er du ikke sikker på hvilke løsninger virksomheten din trenger?