HYBRID FORRETNINGSDRIFT NÅ: NI SPØRSMÅL FOR Å HJELPE DEG MED Å FINNE FREM I DEN NYE FORRETNINGSVERDENEN

Måten vi jobber på, har endret seg permanent. Hvilke spørsmål bør du stille?

Det er ikke lett å definere en hybrid arbeidsmodell. Organisasjonsledere må vurdere medarbeidere og prosesser nøye for å kunne ta effektive avgjørelser angående hybrid drift. I hybrid forretningsdrift nå: Ni spørsmål for å hjelpe deg med å finne frem i den nye forretningsverdenen beskriver vi spørsmålene du bør stille, og tiltakene du må iverksette for å omfavne mulighetene i det nye arbeidslivet.

Hva er kontoret ditt faktisk til for?

  • Sammenlign og se forskjellene på ulike arbeidsmetoder, og prøv å forstå de kulturelle faktorene som påvirker holdningene til hybridmodellen
  • Få den nyeste statistikken om hva hjemmekontorarbeid, samarbeid og produktivitet har til felles
  • Bli inspirert av bransjelederne som fornyer arbeidsplassen, fra Silicon Valleys store nyutvikling til effektive, mindre endringer som digitalisering av arbeidsflyten

Er den digitale transformasjonen din transformativ nok?

  • Se hvordan pandemien førte til at digitale prosesser ble tatt i bruk på et helt nytt nivå og hvordan den har forbedret forretningsprosessene
  • Forstå hvor viktig samarbeid og lik tilgang til verktøy og informasjon i hybridperioden er
  • Finn ut hvordan digital transformasjon kan se ut de neste fem årene, fra enklere samarbeid til metaverset

Hva har organisasjonen din lært av at folk jobber hjemmefra?

  • Sammenlign tidligere spådommer om hjemmekontorarbeid med dagens realiteter, støttet av banebrytende forskning og kasusstudier
  • Oppdag de største utfordringene ved å opprettholde og øke produktiviteten på en hybrid arbeidsplass
  • Se hvordan intuitive og automatiserte dokumentarbeidsflyter hjelper arbeidsstyrken med å holde seg mentalt stabile og kreative

Å OMFAVNE MULIGHETENE I DEN NYE FORRETNINGSVERDENEN

Å få svar på spørsmålene ovenfor er bare begynnelsen på reisen din. «Hybrid forretningsdrift nå: Ni spørsmål for å hjelpe deg med å finne frem i den nye forretningsverdenen» dekker alt du trenger å vite for å gjøre de nye hybride arbeidsutfordringene dine om til muligheter.

Finn ut mer