ARTIKKEL

Hvordan hybridarbeid påvirker IT-utgifter og -prioriteringer

mann som ser på laptop

Prioriteringer i utvikling

De siste årene har mange organisasjoner gjennomgått en rekke endringer i sin daglig drift. I første omgang var det omstillinger til fjernarbeid, for nå å tilpasse til den "nye normalen" som inkluderer en mer hybrid arbeidsplass. Dette har ført til store omstillinger for organisasjonenes IT-utgifter. For mange betyr dette å implementere en langsiktig forpliktelse til eksternt eller hybridarbeid, der ansatte beveger seg mellom flere arbeidsplasser. Organisasjoner investerer tungt i bedriftsprogramvare som støtter en «posisjonsagnostisk»-, «digital bedrift»-tilnærming som gjør at de ansatte kan være like produktive enten de sitter sammen eller er milevis fra hverandre.

Vurderinger som tidligere kan ha vært langt ned på prioriteringslisten er nå i ferd med å få betydelige andeler av IT-budsjetter. Disse nye retningslinjene vil sannsynligvis fortsette å endres for å støtte nye arbeidsmiljøer etter hvert som de utvikler seg.

En katalysator for digital transformasjon

IT-investeringene i digital transformasjon har økt betraktelig siden 2020, først og fremst fordi det er nødvendig. I en studie sa nesten halvparten (46 %) av IT-staben at det ble enklere å rettferdiggjøre utgifter til fjernarbeid, og at de ble akselerert på grunn av pandemien. I mellomtiden sa 29 % at organisasjonen hadde «funnet» budsjettet til å følge opp en teknologiforbedring som de tidligere mente var for dyr eller unødvendig.

Ifølge en undersøkelse hadde 76 % av de ansatte i elleve land brukt minst én ny teknologi eller applikasjon under pandemien, og 36 % tok i bruk mobilapper for enkelte oppgaver. Og disse endringene ser ut til å ha blitt omfavnet av ansatte: 38 % av respondentene var redde for at organisasjonen ville gå tilbake til prosessene slik de var før pandemien.

Det motsatte er faktisk sant. Innen 2022, til tross for slutt på pålagt hjemmekontor, investerte organisasjoner over hele verden fortsatt mye i å muliggjøre arbeid på tvers av lokasjoner. Gartner rapporterte at utgiftene til skybaserte tjenester sto for nesten hele de 11 prosentene av utgiftsveksten innen bedriftsprogramvare etter hvert som organisasjoner fokuserte på å oppgradere programvare for å prioritere software as a service (SaaS), spesielt for å støtte kontinuerlig fleksibilitet og smidighet.

kvinne som ser på laptop

Den store utkontrakteringen

I-og-med at bedrifter har måttet tilpasse seg drastisk de siste par årene , er det ingen overraskelse at IT-teamene er på utkikk etter ekstern support. Gartner-prognosen er at tjenestesegmentet for IT, som omfatter konsulenttjenester og administrerte tjenester, er satt til å ha den nest høyeste forbruksveksten i 2022, med en økning på 7,9 % fra 2021. Dette gjelder spesielt for bedrifter der det er en større arbeidsstyrke å støtte.

Selv om hybridarbeid har betydelige fordeler for ansatte og for bedrifter generelt, er IT-administrasjonen mer komplisert. Når ansatte jobber fra flere steder, er det vanskeligere for IT-teamene å overvåke og administrere teknologien. Som et resultat av dette går bedrifter lenger enn bare programvare for å utvide teknologiene. De kjøper abonnementstjenester, inkludert enhetskontrakter. Disse typene tjenester frigjør ikke bare IT-team til å fokusere på mer strategiske oppgaver, men kommer ofte med ekstra fordeler som rapportering og analyse som interne team ikke ville ha kapasitet til å bruke tid på.

Sikkerhetsoppdatering

Nå som internettrusler ikke bare skjer på kontoret, men også eksterne steder og personlige enheter, har IT-teamene masse arbeid foran seg. Faktisk tar mange organisasjoner tilnærmingen til null-tillit-sikkerhet.

Nye sikkerhetstrusler og nye problemer vil alltid oppstå, spesielt i perioder med endring. I tillegg bygges risiko opp over tid – en effekt kjent som nettgjeld eller sikkerhetsgjeld – og hvis du fjerner den, vil det støtte en ny æra med hybridarbeid. Organisasjoner kan redusere risikoen ved å utforske hele sin netteiendom, inkludert alle internettaktiverte enheter, hvor data lagres og hvordan de deles, hvordan godkjenning administreres og verktøyene de ansatte bruker til å samarbeide. Denne kartleggingsoppgaven gir deg innsikt i hva du kan basere sikkerhetsvurderinger på. Det er også viktig å se utover sin egen organisasjon og vurdere hele forsyningskjeden for å identifisere svake koblinger som kan bli sårbarheter.

Organisasjoner og IT-teamene deres bør faktisk fokusere på fremtiden for alle elementer i IT-utgiftene sine, og se skiftet til eksternt arbeid under pandemien som en del av en pågående utvikling mot mer fleksibelt arbeid, i stedet for en midlertidig forstyrrelse av bedriften. Utgifter knyttet til krisehåndtering i 2020–2021 kan nå anses som en investering som støtter digital transformasjon og produktivt, effektivt og sikkert hybridarbeid for vekst i bedriften.

mann som sykler

Få inspirasjon til å organisere IT for hybridarbeid. Oppdag e-boken Hybridarbeid nå.

Finn ut mer

Relaterte løsninger