Tilbake på jobb

Tilbake på jobb

På denne siden finner du tips som kan hjelpe deg med å løse vanlige problemer med uniFLOW Online og skriverutstyret, som du kan oppleve når du kommer tilbake til jobben, etter en lengre periode med redusert eller ingen bruk.

uniFLOW Online-tilkobling med skrivere

Hvis det er lenge siden utskriftsutstyret ditt har vært koblet til uniFLOW Online, kan det hende at koblingen må aktiveres på nytt. Se koblingen nedenfor som forklarer hvordan du kan se om koblingen må gjenopprettes, og hvordan du eller IT-administratoren din kan gjøre det.

Hvis du vil vite mer om uniFLOW Online, kan du gå til de følgende nettsidene: uniFLOW Online-veiledning for de første trinnene

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE

Nedenfor finner du en rekke vanlige problemer som kan oppstå med mulige løsninger og løsninger som ikke er i bruk.

Papirstopp

Papir er et naturlig produkt som er følsomt for svingninger i luftfuktigheten. Spesielt når sentralvarmen slås av og på, kan papiret bli fuktig i maskinen fordi omgivelsestemperaturen plutselig endres. Dette kan føre til papirstopp.

Følg disse trinnene:

 1. Fjern alt av papir fra skriveren.
 2. Ta en ny pakke papir som har blitt akklimatisert.
 3. Fjern papiret fra emballasjen eller boksen og løsne papiret.
 4. Fjern det første og det siste arket.
 5. Legg papiret i skriveren med pilen på emballasjen eller boksen som peker mot siden av papiret, slik at det skal skrives ut først.

Hvis Legg i papir-meldingen vises på enheten din

For instruksjoner, last ned håndboken fra vår støtteside.

Kopierings-/utskriftskvalitet

Det er ikke sikkert at kvaliteten er så skarp som den bør være når enheten først slås på. Det er en mulighet for at det kan ha oppstått kondens i løpet av en periode uten bruk. Dette vil være mest synlig på fargeenhetene. Det kan hende at du må la enheten akklimatisere seg i noen timer med normal bruk for å løse dette problemet.

Hvis problemer fortsatt oppstår, sjekk trinnene under:

 • Bytt ut papiret med nytt
 • Kjør brukervedlikeholdsmodusen «Rengjøring inne i hovedenheten»
 • Juster innstillingene dersom du ikke er fornøyd med utskriftsresultatene

Hvis «Kan ikke koble til server»-meldingen vises på enheten din

Start enheten på nytt, siden den kan ha mistet tilkoblingen. Vent mellom 15 og 45 minutter for å sjekke at tilkoblingen har blitt opprettet for å se om dette løser problemet.

Hvis du vil kontrollere at en imageRUNNER Advance-enhet fortsatt er koblet til eMaintenance

 1. Trykk på [123]-knappen på Kontrollpanelet
 2. Velg [Monitoring Service]
 3. Velg [Communications Test]
 4. Velg [Start Test]

Da skal det si «Kommunikasjon vellykket», men hvis det er en feilkode, så kan du kontakte brukerstøtten vår.

For videre assistanse kan du besøke vår støtteside.

Problemer med dokumentmater

 • Kontroller og rens dokumentmateren

Enheten starter ikke opp/slås ikke på

 • Kontroller at hovedstrømtilførselen er på.
 • Kontroller at hovedstrømledningen er skjøvet ordentlig på plass inn i enheten.
 • Kontroller at enhetens strømbryter er PÅ
 • Lyser (Energy Saver)? Hvis den lyser, trykk på (Energy Saver) for å avbryte Hvilemodus.

Hvis enheten fortsatt ikke slås på, kontakt oss.

Logge på enheten mislykkes

 • Kontroller brukernavnet og passordet.
 • Kontroller at enheten er koblet til nettverket
 • Kontroller at klokken på enheten er satt til riktig klokkeslett og dato

MEAP-programmer (for eksempel uniFLOW, eCopy og andre) bruker lang tid på å koble til eller kobles ikke til servere

 • Kontroller at enheten er koblet til nettverket
 • Kontroller at det eksterne systemet er tilgjengelig
 • Kontroller om endringer i infrastrukturen har blitt gjort, som kan kreve gjenkonfigurering av enhetens innstillinger

Hvis feilkoder eller meldinger vises, kan du se vår side for feilkoder og meldinger for hjelp.

imagePROGRAF

Hvis feilkoder eller meldinger vises, kan du se vår side for feilkoder og meldinger for hjelp.

Dokumentskannere

 • For skannere med pregeverktøy: pregerkassetten kan ha tørket ut. Løsningen er å prøve å tørke av kassetten eller bestille nye
 • I noen tilfeller kan matervalsene bli feilformet og danne et flatt punkt på grunn av komprimering og manglende bruk. Dette fører til at papiret mates inn feil. I dette scenarioet må du bestille nye valsesett.

For feilkoder, drivere, fastvare, håndbøker og programvare for andre modeller, kan du gå til støttesiden

Rengjøring

Som en del av vår standard støtteprosess, vil teknikerne våre alltid sørge for at en enhet blir rengjort grundig etterpå, til de eksakte standardene. Vi anbefaler videre at retningslinjene for rengjøring i enhetsmanualen følges. (Kopier av håndbøker er tilgjengelige for nedlasting fra vår støtteside.)

I den nåværende situasjonen har mange kunder bedt oss om råd for den beste praksisen når det gjelder rengjøring av områder som ofte røres på enhetene. Vi anbefaler å følge instruksjonene under. Vær imidlertid oppmerksom på at disse retningslinjene for rengjøring ikke garanterer effekt mot koronavirus. Effektiviteten til alkoholbaserte rengjøringsmidler bør kontrolleres med produsenten av rengjøringsmiddelet.

 • Utfør enhver prosedyre som kreves for å slå av og koble enheten fra strømkilden før du rengjør den.
 • Desinfiser enheten ved hjelp av en myk klut fuktet med et alkoholbasert rengjøringsmiddel. Tørk over delene som brukere ofte tar på, for eksempel knappene på betjeningspanelet, berøringsskjermer, deksler og håndtak.
 • Du må ikke spraye alkohol eller andre desinfiseringsmidler direkte på områder der væske kan trenge inn i enheten, for eksempel kantene på berøringsskjermer eller knapper. Pass på at væske ikke drypper på disse områdene.
 • Skriverens utside kan bli misfarget eller miste farge, avhengig av alkoholtypen eller tørkemetoden som brukes. Skriverens funksjon blir imidlertid ikke påvirket.
 • Merk at noen kommersielle produkter, for eksempel våtservietter, kan inneholde ikke-alkoholholdige sammensetninger og anbefales ikke til dette formålet.
 • Canon anbefaler ikke noen varemerker for eller produsenter av alkoholbaserte rengjøringsprodukter. Det anbefales imidlertid å bruke et rengjøringsprodukt som inneholder minst 60 % alkohol. Vær oppmerksom på at alkohol er en lett antennelig væske. Du må derfor aldri bruke slike produkter i nærheten av en åpen flamme.

Hvis problemene vedvarer, eller hvis du finner ut at bedriftens behov er endret når du kommer tilbake til jobben, kan du kontakte oss for ytterligere støtte.

På grunn av et økt volum av samtaler, kan det være litt lengre ventetid enn normalt. Vi ber om din forståelse for hvordan vi tilbyr våre tjenester under disse spesielle omstendighetene.

Du kan også ha interesse av …

Feedback