Ny tilkobling av enhet

Product security

Hvis enheten/serveren slutter å kommunisere med tjenesten for enhetsadministrasjon, betyr avbruddet at vi ikke kan registrere nøyaktige måleravlesningsdata, utløse automatisk påfylling av forbruksartikler eller tilby proaktive støttetjenester for enheten, noe som fører til avbrudd i disse tjenestene.


Vi er forpliktet til å oppfylle leveringen av tjenesten for enhetsadministrasjon og forbedre opplevelsen din. Vi ber om at du samarbeider for å sikre at enhetene dine er konsekvent tilkoblet.


Det blir henvist til den berørte RDS-versjonen på serveren eller enhetens serienummer i e-posten du har mottatt.


Hvis enheten ikke lenger kommuniserer med oss, følger du instruksjonene i avsnittet Enheten kommuniserer ikke lenger nedenfor.


Hvis serveren har sluttet å kommunisere med oss, følger du instruksjonene i avsnittet Serveren kommuniserer ikke lenger nedenfor.


Hvis du har problemer, kan du kontakte Canons kundestøtte

Enheten kommuniserer ikke lenger

Slik utfører du en kommunikasjonstest på enheten

Serveren kommuniserer ikke lenger

CDCA kommuniserer ikke med UGW (for serveradministrator)

IWMC-RDS kommuniserer ikke med enheter (for server- og enhetsadministrator)

IWMC-RDS kommuniserer ikke med UGW (for serveradministrator)

Du kan også ha interesse av ...

Undersøkelse