Artikkel

Gjør deg klar for det uventede: Forretningsverktøyene du trenger for å holde deg tilpasningsdyktig

Investering i nettsky, automatisering og digital transformasjon er viktigere enn noensinne.

Last ned e-bok

Er du klar til å skape en nettskyfokusert strategi?

Nettskyen vil være viktigere for våre fremtidige arbeidsplasser nå som vi beveger oss bort fra tradisjonelle modeller. Last ned Canons e-bok for å lære hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass.

Last ned e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

"Normalt" arbeid er fullstendig transformert av COVID-19. Organisasjoner overalt har måttet tilpasse seg raskt for å gjøre det mulig for de ansatte å arbeide eksternt. I mellomtiden har strategiske og økonomiske planer blitt nedprioritert, mens tradisjonelle prioriteringer blir vurdert på nytt. I en periode hvor ingen er i stand til å planlegge fremover med sikkerhet, har det aldri vært viktigere å holde seg tilpasningsdyktig.

Forstyrrelsen som forårsakes av den globale krisen kommer til å ha langsiktige konsekvenser for budsjettene. Når kontantstrømmen er dramatisk påvirket, er det sannsynlig at alle utgiftene blir gjennomgått, fra IT-investeringer til kostbar kontorplass. Faktisk sier 67 % av alle CFO-er1 at de nå forventer å utsette eller kansellere planlagte investeringer. Det er nødvendig å kutte kostnader, og å gjøre smarte investeringer. For bedrifter i et uforutsigbart miljø vil suksessen bestemmes av evnen til å tilpasse seg, så det er viktig å fortsatt investere i verktøyene som vil gjøre det mulig å oppnå den tilpasningsevnen.

Ifølge McKinsey2 vil de viktigste satsingsområdene etter COVID-19 inkludere nettskyen, automatisering og digital transformasjon. Selv om dette burde ha og har vært øverst på investeringsagendaen til mange bedrifter, er det viktigere enn noensinne.

Invester i nettskyen

Databehandling i skyen er ikke et nytt fenomen. Det var godt etablert i forretningsverdenen før pandemien, og mange bedrifter har allerede startet en reise mot digital transformasjon. Nå som en potensielt distribuert arbeidsstyrke forventes å bli den nye hverdagen, har bedrifter sett etter metoder for å opprettholde samarbeidet i team som står overfor en blanding av både lokale og eksterne arbeidsgrupper.

Ved å ta i bruk flere nettskybaserte arbeidsflyter og prosesser, kan bedrifter øke fleksibiliteten og smidigheten, samtidig som de reduserer faste driftskostnader. Dette gir bedrifter en sterk base for å muliggjøre en rekke ulike scenarioer for arbeidsplassen, uten å måtte gjøre betydelige og kostbare endringer i IT-oppsettet når behovene endres. Mange organisasjoner forstår allerede hvor viktig nettskyen vil være, og 47 %3 planlegger å øke bruken av nettskyen i lys av krisen, og etablere den som en avgjørende faktor for å bevare fleksibilitet, samarbeid og effektivitet.

Invest in the cloud

Øke hastigheten på digital transformasjon

Digital transformasjon har vært høy prioritet for alle virksomheter i løpet av det siste tiåret. Faktisk ble det i 2019 anslått at det kunne utgjøre nesten 20 % av IT-utgiftene4. For mange organisasjoner har imidlertid utviklingen mot den digitale arbeidsplassen vært en ganske langsom og jevn utvikling, og flere team har gått tilbake til gamle vaner – for eksempel å oppbevare papir i arkivsystemer på stedet. Karantener har fremskyndet digitaliseringsprosessen og tvunget mange organisasjoner til å tilpasse seg umiddelbart for å støtte arbeid utenfor det fysiske kontoret. I sin tur har de ansatte også måttet tillegge seg nye vaner og lært seg å utføre rollen sin gjennom digitale kanaler.

For bedrifter vil denne prosessen, selv om den kanskje ikke gjøres på egne vilkår, være en viktig langsiktig investering. Bruk av forretningsprogrammer, basisnettverk og online infrastruktur støtter et større skifte for kunder og leverandører mot online-kanaler. For å ligge ett skritt foran bør bedrifter fortsette å gjennomgå hvordan de kan bygge robuste, eksterne arbeidsløsninger, og bygge sofistikerte, stabile og sikre funksjoner i stor skala.

Automatiser forretningsprosessene

Bedrifter må være oppmerksomme på at en økning i fjernarbeid også vanligvis medfører en rekke andre utfordringer. Uten å kunne prikke en kollega på skulderen ved skrivebordet deres, vil det for eksempel sannsynligvis ta lengre tid å sjekke fremdriften til en aktivitet. Forsinkelser som dette kan samle seg opp, noe som fører til forsinkede prosesser og ineffektive arbeidsflyter. Fjernarbeid, og jakten på økt effektivitet, vil derfor lede bedrifter mot automatisering. Forsterking av forretningsprosesser med automatisering, som robotprosessautomatisering, øker hastigheten på tidkrevende arbeidsflyter og sparer de ansatte for administrasjon.

Bedrifter blir mer også fleksible ved å introdusere mer automatisering. Bill Gates sa en gang: "Suksess i dag krever smidigheten og drivkraften til å tenke nytt, fornye, reagere og gjenoppfinne." Virksomheter kan ikke endre seg så raskt hvis distribusjon av nye funksjoner eller testing av nye strategier er utelukkende avhengig av at de ansatte lærer nye måter å arbeide på fra bunnen av. Hvis prosessene er delvis automatiserte, kan de introduseres og tilpasses mye raskere.

For å overleve i et uforutsigbart miljø må organisasjoner bygge en forretningsmodell som hjelper dem med å holde seg smidige. Sentralt i dette er overgangen fra tradisjonelle, manuelle arbeidsmåter til digitale og automatiserte prosesser. Til tross for begrensede budsjetter og usikre utsikter bør bedrifter være på jakt etter å innføre disse teknologiene samt å bytte til en mer nettskyfokusert strategi. Å velge å få tjenester levert via nettskyplattformer vil gjøre enhver bedrift i stand til å tilpasse strategier som ikke lenger fungerer og gripe nye muligheter etter hvert som de oppstår.


Lær mer om hvordan du utnytter nettskyen på fremtidens arbeidsplass.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du utnytter nettskyen på morgendagens arbeidsplass

SNAKK MED OSS