Løsninger

Dokumenthåndtering

Optimal utnyttelse av- og styring på bedriftens forretningsinformasjon gir mer effektive forretningsprosesser
Last ned brosjyre
dokumenthandtering

Oversikt

Dokumenthåndtering fra Canon er fundamentert på Therefore™ programvare som hjelper deg å håndtere all informasjon som en ressurs, skaffe innsikt i forretningen og automatisere og optimalisere forretningsprosesser.

Plattformen gir ett sted å lagre og arkivere all informasjon på en strukturert måte.

Dokumenthåndtering

Canon jobber aktivt med å hjelpe virksomheter med effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser. Gjennom ThereforeTM leverer og implementerer vi dokumenthåndteringsløsninger tilpasset dine arbeidsprosesser, slik at din virksomhet kan jobbe mer effektivt, sikkert og strukturert med dokumentene som er i omløp.

Vi sørger for at dokumentet er ivaretatt gjennom hele livssyklusen, fra opprettelse til distribuering, redigering og arkivering. Automatisk arbeidsflyt sikrer en effektiv dokumenthåndtering i alle arbeidsprosesser, og tilgangsstyring sørger for at kun de riktige personene har tilgang til sensitiv informasjon.

Therefore kan implementeres både lokalt og i skyen, og er i dag tatt i bruk av over 8000 kunder.

Konsepter

Konsepter innen dokumenthåndtering

Canon ECM plattformen har mange bruksområder grunnet den unike fleksibiliteten og det enkle brukergrensesnittet. Vi har god erfaring i å konfigurere løsninger innen flere bruksområder med samme plattform som utgangspunkt. Dette gjør anvendeligheten til løsningen svært stor, noe som gjør at den passer til og benyttes av alt fra enkeltmannsforetak til store globale konsern.
an image of an adult using a tablet

Digital HR

HR-avdelingene er blant de mest papiravhengige avdelingene i mange virksomheter, som fører til at HR-personalet blir hindret av ineffektive arbeidsprosesser.

Digitalisering kan gi bedriften nye muligheter, men HR er nøkkelen til at disse fordelene blir godt ivaretatt. Digital HR er prosessautomatisering og digital dokumenthåndtering. Vi transformerer papir- og administrative oppgaver innen Innfasing, Administrativ HR og Utfasing, til en automatisert og digital reise for ansatte, ledere og HR.

Digital Logistikk

Ivareta og ha kontroll på virksomhetskritisk informasjon og dokumentasjon relatert til logistikk gjennom digital dokumenthåndtering og prosessautomatisering. Ved å digitalisere blant annet innkjøpsprosessen, fra forespørsel til faktura, kan du raskt finne dokumentasjonen du trenger for å sørge for en sømløs og effektiv transport.

Vår digitale dokumenthåndteringsløsning dekker alle krav til lagring av toll- og andre logistikkdokumenter,og vil bidra til økt kvalitet, sporbarhet og sikkerhet gjennom hele logistikkprosessen.

GettyImages-748324585
Canon Kontrakt

Canon Kontrakt

Informasjonen en virksomhet besitter – hjernen i selskapet – styrer hvor effektivt og lønnsomt selskapet vil være på sikt. Kontrakter er en betydelig del av denne informasjonen, og er på mange måter limet som holder det sammen. Kontraktene holder informasjon om kunder, leverandører, kreditorer, ansatte, utleiere etc. Å kjenne til disse avtalene er å kjenne til bedriftens kjernevirksomhet. Innholdet og betydningen av disse avtalene må ivaretas. Men på hvilken måte?

Få full oversikt og kontroll på alle avtaler som blir håndtert i bedriften gjennom et enkel, skybasert kontraktsarkiv.

Finn ut mer

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?