Webinar

Ditt selskap har bråvåknet til behovene for digitalisering – Hva nå?

Det føles allerede ut som en helt annen tid, men det er bare knappe seks uker siden vi i Norge levde i en pre-Corona tid. Vi jobbet som vanlig, hadde ingen pålagte restriksjoner fra myndighetene, og var ikke bevisste den enorme omveltningen som snart ville skylle inn over bedrifter og arbeidsprosesser i alle bransjer, over hele Norge.
Trenger jeg egentlig et kontraktsarkiv?

Så innførte regjeringen den 12. mars de mest inngripende tiltakene noensinne gjort i fredstid. Over natten skulle alle i landet jobbe hjemmefra om de kunne. Vi skulle unngå store folkemengder. Kollektivtrafikken skulle kun benyttes om du ikke hadde andre muligheter.

Hvor mange av oss hadde kritiske dokumenter liggende igjen på kontoret vi måtte tilbake for å hente i perioden etter 12. mars? Kontrakter i papirform på pulten, personalmapper i en arkivskuff som plutselig måtte ses gjennom for å ta drastiske avgjørelser rundt bemanning og permittering, og leverandøravtaler som måtte finleses for å finne ut hva mulighetene var for å fryse eller annullere inngåtte avtaler?

Dette var et umiddelbart problem bedrifter i alle bransjer kjente på i dagene etter 12. mars. I en tid hvor effektivitet, tilgjengelighet til kritiske dokumenter og ikke minst trygghet for ansatte er essensielt, ble mange bedrifter hindret på disse områdene. De som tidligere har utsatt digitaliseringsløp, og tenkt at man «tar det ved en senere anledning», har fått kjenne konsekvensene av disse avgjørelsene den siste tiden.

Firmaer som allerede var godt forberedt og hadde gjennomført store digitaliseringsprosesser derimot, har merket mindre til den store omveltningen i arbeidsdagen enn sine konkurrenter. De har kunnet gi sine ansatte muligheten til å umiddelbart jobbe hjemmefra uten å legge begrensninger på hvilke arbeidsoppgaver de kan gjøre hjemmefra.

Dette har gitt bedriften et konkurransefortrinn, og sine ansatte en ekstra trygghet. Ingen har måttet dra tilbake til kontoret med jevne mellomrom, og potensielt utsatt seg for smittefare på veien, kun for å gjøre manuelle prosesser som kunne vært flyttet over til digitale flater for lenge siden.

Skulle du ønske ditt firma var i sistnevnte kategori? Dere har kanskje blitt smertelig klar over at dere ikke hadde kommet langt nok i deres digitaliseringsreise i forbindelse med Corona-krisen. Men det er aldri for sent å starte!

Et av Canons viktigste forretningsområder er digitalisering av arbeidsprosesser hos bedrifter. Vi stiller opp som en langsiktig samarbeidspartner, og som en ende til ende-leverandør av digitaliseringsprosesser for ditt selskap. Når dere skal starte en digitaliseringsprosess starter man gjerne med å ville gå fra å besitte en fysisk dokumentmasse, til å få denne digitalisert.

= Canon tar på seg store skannoppdrag hvor kontrakts-arkiv, personalarkiv eller saks-arkiv skannes og lagres på trygt og effektivt vis som søkbare digitale filer. Vi er meget fleksible både i forhold til fremgangsmåte på skannprosessen, og lagring og oppsett av filer og metadata. Prosessen bestemmes i samråd med den enkelte kunde, og etter rådgivning fra våre eksperter.

Når digitaliseringen av deres fysiske dokumentmasse er gjennomført, har man gjerne bare kommet ett steg på veien i sin reise. Hvis steg 1 er å bli digitale, er steg 2 å forbli digitale. Først da får man en langsiktig og langvarig gevinst av sin investering.

Canon har gjennom sitt dokumenthåndteringsverktøy Therefore hjulpet mange bedrifter med å effektivisere og automatisere flere forskjellige prosesser. Vi har for bedrifter blant annet digitalisert alt av HR-relaterte prosesser, leverandørprosesser som å følge med på fornyelse av avtaler, og digitalisert omfattende saks-arkiv slik at gjenfinning og jobbing med historiske dokumenter går smertefritt.

Eksperter er samstemte i at Corona-situasjonen vi nå står oppe i vil fremtvinge digitaliseringsprosesser hos alle bedrifter fremover. Riktige IT-valg vil bli enda mer kritiske for bedriften, og automatisering og effektivisering av prosesser vil ikke lenger kun regnes på utfra et produktivitetsperspektiv. Også sårbarhetsperspektivet for bedriftene har blitt tydelig i den nåværende situasjonen. Alle bransjer og sektorer vil bruke energi og ressurser på å optimalisere sin bedrift for å kunne jobbe så digitalt som mulig.

Velger man å samarbeide med Canon på sin digitaliseringsreise, får man en dedikert, profesjonell, erfaren og entusiastisk samarbeidspartner. Vi holder i din bedrifts digitaliseringsreise fra start til slutt. Vi er en ende-til-ende partner som blir med i hele prosessen. Vi er fleksible, og har den unike kombinasjonen av å være store nok til å levere høy kvalitet i alle ledd, men også kompakte nok til å gi hver eneste kunde, stor som liten, den oppmerksomhet de fortjener. Våre kunder får tett oppfølging hele veien gjennom prosessen, med dedikerte ressurser fra Canon. Dette gir bedriften din den trygghet, forutsigbarhet og oppmerksomhet dere fortjener på reisen til å bli – og forbli digitale.

Vil du lære med om hvordan Canon kan bidra til at din bedrift kommer videre til neste holdeplass på deres digitaliseringsreise? Vil dere lære mer om hvordan vi digitaliserer fysiske arkiv av alle typer, og hvordan vi så effektiviserer prosesser hos din bedrift når deres fysiske arkiv er digitalisert?

Se i så fall vårt webinar her.