Webinar

Gjør 2021 til en digital suksesshistorie!

Det er en kjensgjerning at mange aktører innen bil, last og maskin ligger litt bak på digitalisering og automatisering, men det koster heldigvis ikke skjorta å komme et godt stykke på vei.
Gjør 2021 til en digital suksesshistorie!

I dette webinaret får man høre mer om hvordan Canon kan bidra til at man kommer videre på sin egen digitaliseringsreise.

Å digitalisere virksomhetskritiske prosesser og oppgaver blir stadig mer relevant. Den siste tidens hendelser har gjort mange oppmerksomme på at de ikke var så digitale som de skulle ha vært. Ord som digitalisering, prosessautomatisering, prosessflyt og andre trend-ord er flittig brukt. Men hvordan kan din bedrift starte sin digitaliseringsreise? Hvordan lager man gode arbeidsflyter og automatiserer prosesser i akkurat din bedrift?

Canon inviterer til et webinar der vi, gjennom kundehistorier, forteller om hvordan den kritiske informasjonen du har i arkivet ditt kan digitaliseres. Vi vil også vise at når man har et digitalt arkiv, kan våre verktøy bidra til å automatisere prosesser og effektivisere repetitive oppgaver deres ansatte må gjennom. Vi kan hjelpe dere å forbli digitale.