Webinar

Hvordan jobbe smartere og mer effektivt i HR?

Digitalisering og effektivisering i HR-rollen.

I dette webinaret ser vi på en mer digital HR rolle gjennom å transformere papir og administrative oppgaver innen innfasing, liv i bedriften og utfasing. Fra en nyansatt har signert en arbeidsavtale til personen tilslutt avslutter sitt arbeidsforhold i bedriften, finnes det utallige arbeidsflyter og dokumentprosesser knyttet til den ansatte. God prosesstøtte knyttet til dette vil effektivisere manuelle prosesser og skape en mer fremtidsrettet arbeidsplass.

Lær om hvordan HR-avdelingen og ledere kan jobbe smartere og få mer tid til å fokusere på videreutvikling av organisasjonen og kulturen, fremfor de administrative oppgavene som gjerne opptar mye av tiden.