Webinar

Få kontroll med digital ordreflyt!

Finn ut hvordan du kan holde orden på avtaler i en digital ordreprosess.
Få kontroll med digital ordreflyt!

I dette webinaret tar vi opp et tema som angår absolutt alle bedrifter; hvordan man kan holde orden på avtaler i en digital ordreprosess.
Vi kommer til å se nærmere på hvordan slike dokumenttunge arbeidsprosesser kan digitaliseres, og resultere i e-signert kontrakt som forvaltes i et kontraktsarkiv.
Det vil bli demonstrert en løsning for digital registering av informasjon og automatisk generering av en kontrakt for signering som dekker følgende områder:

  • Datafangst via elektroniske skjemaer
  • Produksjon av avtaler basert på informasjon i elektroniske skjemaer
  • Automatisk varsling og arbeidsflyt som sørger for at forfallsdatoer, reforhandling og annen kritisk informasjon knyttet til avtaler blir håndtert riktig
  • Effektiv lagring og oppbevaring av kontrakter
  • E-signering