Valutajustering for serviceavtaler i 2018

Oslo, 11.desember 2017

Til våre kunder

Valutasituasjonen i 2017 har vært krevende, hvor den norske kronen har svekket seg mot Euro og har notert seg opp mot 9,9 mot Euro.

Denne valutasituasjonen er vanskelig for selskaper som importerer varer, også for Canon. Konsekvensen av valutasvekkelsen er at kostnadene for varer kjøpt fra utlandet øker tilsvarende. For å opprettholde Canon sin evne til å innfri våre kunders forventninger og behov for service ser vi oss nødt til å justere våre priser i takt med valutautviklingen.

Derfor vil Canon fra og med 1. januar justere prisene for serviceavtaler med 3,5%.

Det er viktig å presisere at kostnadsveksten ikke er unikt for Canon – denne utviklingen gjelder alle som importerer varer.

Vi håper på forståelse for justeringen. For ordens skyld henviser vi til hjemmel for en slik valutajustering i våre standard betingelser punkt 4.3.2.

Med vennlig hilsen

Canon Norge as