General-Anzeiger og Canon

Produksjonsavdelingen til Bonns dagsavis, General-Anzeiger, fant en løsning på prøvetrykkproblemene sine med imagePROGRAF iPF710.

Et vanlig problem
Bonns dagsavis General-Anzeiger hadde som mange andre et stadig tilbakevendende problem med at prøvetrykk på vanlig papir eller spesielt avispapir for prøvetrykk ikke samsvarte med det endelige resultatet som kom på trykk. Men ved hjelp av en skriver av typen Canon imagePROGRAF iPF710 og EFI ColorProof fant de en løsning som fungerte.

Nøyaktige prøvetrykk i farger
Canon-løsningen gjør det mulig for avisen å oppfylle de stadig høyere kravene fra kundene når det gjelder fargegjengivelse i reklamer og trykt materiale. Kundenes grafikk reproduseres så nøyaktig i prøvetrykkene at det samsvarer helt og holdent med det endelige resultatet som kommer på trykk. Som følge av dette er prøvetrykkene bindende for begge parter.

«Det dye-baserte blekket i iPF710 er spesielt nyttig for oss da det har et større fargerom enn tilsvarende pigmentblekk. Dette var en av grunnene til at vi satset på Canon-skriveren», sier Thomas Köhns. 

 

Last ned kundeeksempelet om General-Anzeiger