Artikler

Hvordan sikre at din digitale medarbeider ikke går arbeidsledig?

Allerede en Partner

Robotisering er et relativt nytt begrep for mange i Norge. Likevel ser vi at flere norske bedrifter allerede har investert i en digital medarbeider. Har du vurdert å ta i bruk Robotic Process Automation (RPA) i din bedrift, eller har du kanskje allerede gjort det?

Du er i så fall godt på vei til å forenkle hverdagen til dine ansatte betydelig. Gratulerer! Å ta i bruk en digital medarbeider er en god og effektiv måte å håndtere manuelle, repetitive prosesser. Men hvordan sikrer du at din digitale medarbeider har nok å gjøre? Hvordan sikrer du at den ikke går arbeidsledig?

For det første – En digital medarbeider er ikke en fysisk robot som sitter på kontoret ditt, slik noen kanskje tror. En digital medarbeider (RPA) er en programvare som etterligner måten vi mennesker bruker datamaskinen til å utføre manuelle og repetitive oppgaver. Det er en programvare som lærer seg å gjennomføre disse oppgavene på samme måte som vi ville ha gjort det, bare raskere og uten feil.

Dersom du allerede har gått til anskaffelse av en digital medarbeider har du sikkert sett dette med egne øyne. Du har kanskje sett at tiden det tar å utføre en repetitiv, manuell prosess har blitt redusert fra timer til minutter. I følge McKinsey har mange bedrifter sett gode resultater, med en automatiserinsgrad på mellom 50 – 70%. kjempebra! Men en automatiseringsgrad på 50 – 70% betyr at det fortsatt er et stort uoppnådd potensiale. For at en digital medarbeider skal kunne utføre sine oppgaver er det tre ting som må være på plass.


Informasjonen må være digital

For at en digital medarbeider i det hele tatt skal kunne være aktuell, må informasjonen den skal jobbe med være digital. Høres enkelt ut. Men vi ser at mange bedrifter fortsatt ikke har en 100% digital hverdag. Viktig informasjon er fremdeles i stor grad på papir. Og for mange er jobben med å digitalisere alt for omfattende, og dermed stopper digitaliseringsprosessen nærmest opp før den har begynt.


Informasjonen må være strukturert

Dersom jobben er gjort, og alle dokumenter som den digitale medarbeideren skal jobbe med er gjort digitale, må dataen struktureres. En digital medarbeider kan rett og slett ikke jobbe med ustrukturert data. I dag sier hele 90 prosent av alle firmaer at de har problemer med ustrukturert informasjon som hindrer dem i å automatisere sine prosesser. Har man derimot gode løsninger for oppbevaring, indeksering, kategorisering og gjenfinning av elektroniske dokumenter, vil det være enkelt og smidig for roboten å automatisere prosessene deres videre.


Det må foreligge tydelige regler

Når informasjonen den digitale medarbeideren skal jobbe med både er digital og strukturert, må det foreligge tydelige regler. Hvis A skjer skal B gjøres. Derfor er repetitive oppgaver perfekte for RPA. Desto mer logisk og rett frem en prosess er, desto raskere vil den kunne automatiseres ved hjelp av RPA. Det er også viktig å ha en forståelse for at ikke alle prosesser er like aktuelle for digitale medarbeidere. Prosesser der mange erfarings- og skjønnsmessige vurderinger må foretas, eller prosesser som er komplekse med mange steg (med tilhørende ventetid i mange applikasjoner), egner seg ikke nødvendigvis for RPA.


Canon og Digital Workforce jobber sammen for å hjelpe virksomheter med å øke automatiseringsgraden for digitale medarbeidere. Canon har veletablert teknologi for å sikre datafangst gjennom digitalisering og klassifisering av data, og Digital Workforce tar dette videre med de digitale medarbeiderne, og setter opp tydelige prosesser din nye kollega kan jobbe med.

Vil du lære mer om digitale medarbeidere, og hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å komme i gang?

Last ned brosjyre - Print som en tjeneste