Artikler

Canon satser videre på digitalisering – lanserer plattform for digital signatur

Canon satser videre på digitalisering – lanserer plattform for digital signatur

Canon Norge AS har inngått en partneravtale med den nordiske e-signatur leverandøren Scrive. Partnerskapet har resultert i Canon eSign, Canon sin egen plattform for digital signatur, bygget på teknologi fra Scrive.

«Å kunne tilby våre kunder en sikker og effektiv signeringsløsning er noe vi har sett på lenge. Nå er det realitet» Sier Anthon Grimsmo, direktør for Canons forretningsenhet for «Business & Information Services» i Norge.

«En essensiell del av arbeidet vårt»

På reisen til å bli heldigital er elektronisk signering essensielt. Skandinavia er blant de ledende når det kommer til digitalisering, og store deler av både offentlig og privat sektor har anskaffet en løsning for å kunne signere sine dokumenter digitalt.

«Det er viktig at alle ser muligheten som ligger i dette, også de små bedriftene. Tid spart på å kunne signere et dokument elektronisk er et interessant regnestykke, uavhengig av om bedriften har 1 eller 500 ansatte» Sier Grimsmo. Videre forklarer han at det var viktig at plattformen skulle være enkel å bruke for alle, med fleksibel bruksbasert-prising som passet både små og store bedrifter.

Canons Business & Information Services jobber aktivt med å digitalisere og effektivisere prosesser innen informasjons- og dokumentbehandling i virksomheter. Digital signatur vil være en viktig del av dette arbeidet for å sikre digitalisering i alle ledd.

«I arbeidet vårt nytter det ikke å digitalisere prosesser dersom kunden fortsatt må stoppe opp, printe, signere og scanne før han eller hun kan gå videre i arbeidsflyten. Det er unødvendig bruk av ressurser, uansett hvordan man ser på det. Målet vårt er å hjelpe kundene våre med å jobbe så smart og effektivt som mulig. Canon eSign plattformen understøtter dette.» Sier Siril Jacobsen, Forretningsutvikler i Grimsmos forretningsenhet.

Hvorfor e-signering?

Ofte er prosessen med å innhente signaturer langvarig, ressurskrevende og til tider også til hinder for fremdrift på arbeidsplassen. Avtaler mellom firmaer hvor vilkårene oppdateres, som setter i gang en helt ny signeringsrunde. Ansettelsesavtaler for ansatte. Taushetserklæringer og andre dokumenter som må signeres av alle ansatte internt i et firma. Fakturaer som blir liggende på pulten til sjefen fordi man ikke har en penn tilgjengelig akkurat da. Eksemplene er utallige på signeringsprosesser som krever unødig mye ressursbruk, både i form av tid og penger.

«Gjennom å signere elektronisk på mobil, pc eller nettbrett vil man få juridisk bindende avtaler, og man sparer både tid, penger og miljøet for unødvendig bruk av ressurser» Legger Jacobsen til.

Om Canon Business & Information Services (BIS)

Canon Business & Information Services leverer løsninger og tjenester for å håndtere og forvalte informasjon på en sikker og effektiv måte. Gjennom digitalisering, automatisering og sikker dokumenthåndtering effektiviserer de kjerneprosesser i bedriften. På denne måten bidrar de til en bedre ressursutnyttelse som er med på å redusere kostnadene og skape vekst og konkurransefortrinn.

Vil du vite mer om våre løsninger?