Artikkel

Hvilke endringer kan vi forvente oss på arbeidsplassen i fremtiden?

Tenke nytt når det gjelder arbeidsplassen nå og i fremtiden, og hva det betyr for virksomheten.

Last ned veiledning

Nå er tiden inne for å tenke på fremtidens arbeidsplass

Teknologi har gjort at vi kan spørre oss selv om arbeidsplassen vår i det hele tatt må være et kontor. Last ned Canons veiledning for å finne ut av hvordan du best kan planlegge for arbeidsplassens fremtid.

Last ned veiledning

The time to think about the workspace of the future is now

En ny type arbeidsplass

Når vi sitter og funderer på hva disse endringene og omveltningene betyr for fremtiden til kontorene våre, hvordan vi arbeider og det livet vi er vant med, har det vært mye snakk om å «vende tilbake til arbeidslivet1». I de fleste tilfeller har arbeidsteam kunnet fortsette å arbeide og i stor grad vist at de ikke er avhengige av et kontor for å få jobben gjort. Teknologien har gitt virksomheter mulighet til å holde det gående i krisetider. Så hva betyr dette for fremtiden til virksomhetene våre, og er kontorene i ferd med å forsvinne?

Det er faktisk lite sannsynlig. Debatten som har pågått de ti siste årene, har handlet om hvorvidt kontoret er en del av et foreldet system. Men var det noensinne en realitet? På kort sikt står vi overfor noen vanskeligheter når det gjelder å legge til rette for at teamene våre kan samarbeide selv om de er fysisk atskilt. Hvis vi derimot tenker langsiktig, har vi nå en mulighet til å tenke nytt når det gjelder arbeidsplassene våre takket være innsikten vi har fått fra å lytte til og observere teamene våre under denne tiden.

Levere en moderne arbeidsplass

Når det gjelder den nærmeste fremtiden, vil bedriftsledere gjøre en vurdering av hvor mye plass de faktisk trenger. Tidlige indikasjoner viser at mindre fysisk eiendom er en enkel måte å spare penger på, men behovet for sosial distansering og færre personer samlet på samme sted gjør at noen bedrifter vurderer å utvide de tilgjengelige kontorarealene. Dette kan gjøres på den tradisjonelle måten, eller ved å legge til flere eksterne arbeidsplasser for å legge til rette for en samarbeidsbasert, men helsebevisst arbeidsplass.

Hjemmekontor er også en faktor som kan vurderes. Selv om den emosjonelle effekten av den påtvungne situasjonen er godt dokumentert, har vi også sett at noen av stressmomentene de ansatte står overfor på kontoret, forsvinner i dette miljøet. Et stort flertall har faktisk uttalt at de blir mer produktive takket være fleksibiliteten de har på hjemmekontoret, samtidig som de oppnår mer balanse mellom jobb og fritid.

Det er imidlertid ikke en ideell situasjon for alle, og mange rapporterer fortsatt at de savner fellesskapselementet. Kort sagt: Det er mye vanskeligere å lære av kolleger, kommunisere avslappet og samarbeide uformelt og kreativt når man arbeider eksternt2. Du kan også miste små, men avgjørende bekvemmeligheter, for eksempel tilgang til en skriver3. Men til tross for at disse er noen av hovedårsakene til at ansatte ønsker å vende tilbake til kontoret, vil dette sannsynligvis innebære andre vilkår enn før. Rett under bekymringer angående helse og renhold ligger frykten for å miste den nye fleksibiliteten og balansen mellom arbeid og fritid4. Med arbeidsstyrker som nå strekker seg over fire generasjoner, bør det opprettes et system for tilpasning basert på preferanser og formål.

Dette er det ideelle tidspunktet for å undersøke hvordan du kan bygge bro mellom hjemmekontoret og det mer tradisjonelle kontoret, og skape miljøer med fokus på mennesker. Et sted der teamet ditt gjerne tilbringer tid uten å føle på presset og det stivbeinte systemet de stod overfor tidligere. Tenk på hvordan du kan skape interaktive rom som oppmuntrer til samarbeid og kreativitet. Ikke bare tenk «arbeidsplass», tenk «rom som er tilrettelagt for høy ytelse».

The workspace reimagined

Teknologi og endring går hånd i hånd

Digital transformasjon gav mer fleksibilitet når det gjaldt hvordan arbeid ble utført før pandemien, der alle store endringer av arbeidsmetoder var i tråd med den pågående teknologiske utviklingen. Nå begynner vi å se at det åpner opp en helt ny verden av muligheter når det gjelder hvor mennesker arbeider, og nye arbeidsmetoder som vi kanskje ikke hadde sett for oss. Det dreier seg ikke lenger om å møte opp, utføre arbeidet sitt, dra hjem og gjenta denne prosessen5.

Viktige teknologiske gjennombrudd som videosamtaler og nettskysamarbeid hadde allerede begynt å forandre tradisjonelle arbeidsmiljøer og legge til rette for at fjernarbeid kunne bli en god fungerende løsning for mange bedrifter. I dag får levemåten vår mer og mer innvirkning på hvordan vi ønsker å arbeide. Derfor kan vi forvente at ting vil skyte fart etter hvert som ytterligere nyskapning går hånd i hånd med oppretting av arbeidsplasser som reflekterer en mer livsstilsbasert tilnærming6.

Vi vil kanskje se at rom blir delt opp i områder med mer formålstjenlig utforming. Noen ganger trenger du kanskje et stillerom der du kan sette deg ned og fokusere, noe som kan bety innføring av stillesoner der telefoner og prat ikke er tillatt. Eller til og med spesielle «konsentrasjonskapsler». Noen ganger ønsker du kanskje å ha en uformell samarbeidsøkt. Da kan det være nyttig med områder fylt med hjernestimulerende leketøy og teknologi, samt innebygde digitale tavler i stoler og bord. Noen ganger vil du kanskje bare ha en uformell prat med en kollega, så vi vil se stadig mer av formater med fokus på gjestfrihet.

Dette er bare toppen av isfjellet. Innovatørene ser på alt fra AR og holografiske opplevelser til virtuelle arbeidsplasser i delte kontorbygninger. Vi kan forvente å se sikkerhetsvakter med kunstig intelligens og appkontrollerte møterom. Smarte sensorer som bruker sanntidsdata til å optimalisere varme og lys. Ikke bare for å spare kostnader, men også for å tilpasse seg behovene til individuelle brukere. Innebygde tjenester for stemme- og ansiktsgjenkjenning, kroppsbårne enheter med humørsensorer. Facebook ønsker til og med å skape svært realistiske, virtuelle kontormiljøer hvor ansatte kan samhandle med avatarer ved hjelp av VR-headset7.

Når du ser på hvilke muligheter teknologiske nyvinninger kan tilby arbeidsplassen, vil du begynne å forstå hvordan dette kan ha en positiv effekt og kombinere viktige fokusområder i bedriften, for eksempel produktivitet, bærekraft, kostnadseffektivitet, fornøyde ansatte og helse.

Vi må imidlertid huske at investering i teknologi på arbeidsplassen krever en tydelig strategi, du kan ikke bare skyve alt du har nå inn i et digitalt rammeverk.

Så hvor går vi herfra?

For mange av oss er ikke et superdigitalisert høyteknologisk miljø nært forestående. Det betyr imidlertid ikke at et samarbeidsbasert system med høy ytelse er utenfor rekkevidde. Digital transformasjon er en reise, og det samme er tilpasning av arbeidsmetoder. Ettersom informasjon ikke lenger er områdebasert takket være kontinuerlige fremskritt i nettskylagring, kan en kombinasjon av fjernarbeid, hub-basert og kontorbasert arbeid være en kostnadseffektiv, skalerbar og fleksibel virkelighet. Dette er også en av de beste fremgangsmåtene for å oppnå en grad av fremtidssikring dersom globale hendelser fortsetter å forandre forretningslivet. Jo mer du legger til rette for tilpasning, jo bedre rustet er du uansett hva fremtiden byr på.


Lær mer om hvordan du best kan planlegge for fremtidens arbeidsplass

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du best kan planlegge for fremtidens arbeidsplass

SNAKK MED OSS