Artikler

Markedets mest innovative ECM plattform?

En ECM plattform som stadig får mer funksjonalitet i takt med ny teknologi og som følger behovene i markedet er viktig for å opprettholde en innovativ løsning for brukerne. Årlig slippes en større oppgradering i tillegg til å gjøre forbedringer kontinuerlig for å sikre best kvalitet i løsningen, og dette kommer kundene til gode! Ved å oppgradere til siste versjon av Therefore™ får man automatisk med det meste av ny funksjonalitet. Det betyr at du får enda mer verdi for løsningen du allerede har


Kontinuerlig innovasjon på fleksibel ECM plattform

Therefore™ er navnet på den Canon eide programvaren og er en av markedets beste og mest fleksible SW plattform for ECM. Sommeren 2015 ble løsningen gitt BLI Summer 2015 Pick Award av BuyersLab for “Outstanding ECM Platform”. Årlig slippes en større oppgradering i tillegg til å gjøre forbedringer kontinuerlig for å sikre best kvalitet i løsningen, og dette kommer kundene til gode! Ved å oppgradere til siste versjon av Therefore™ får man automatisk med det meste av ny funksjonalitet. Det betyr at du får enda mer verdi for løsningen du allerede har.

Forrige versjon lansert i 2015 ga nye muligheter for integrasjon mot andre systemer, øke fleksibilitet i løsningen og økt tilgjengelighet på informasjon og dokumenter. ECM plattformen Therefore™ 2016 har ny funksjonalitet og forbedringer som gir mulighet til å håndtere elektroniske skjema, elektroniske signaturer, og integrasjon med Microsoft® Power BI.

Vi anbefaler alltid til følge oppgraderingstakten, på både teknisk- og funksjonelt grunnlag. Nye versjoner tar hensyn til endringer i de nyeste tilgjengelige serverversjoner. Det er en kjent sak at dersom applikasjoner og kjernesystemer ikke følger oppgraderingstakten på serveren det ligger på vil man risikere å miste funksjonalitet og oppleve feil eller nedetid. Det gjelder for stort sett all SW.


Digitale skjema

Nå kan du lage og benytte elektroniske skjema og samle data mer effektivt. Skjemaene kan benyttes internt eller eksternt på en webside, og man kan legge ved dokumenter som vedlegg til skjemaene. Digitaliser deres skjemaer slik at forretningsinformasjon går rett inn i ECM plattformen og øker effektiviteten i deres forretningsprosesser. Skjemainformasjonen kan også benyttes til statistikk og analyser.


Elektronisk signatur

E-signatur gir deg muligheten til å digitalisere alle dokumentprosesser. Nå trenger man ikke lenger å skrive ut for å signere dokumenter for så å scanne de inn til videresending eller arkivering. Therefore™ er integrert med DocuSign® som gir full compliancy og validitet på signatur på juridisk bindende dokumenter.


Business Intelligence

I 2015 kom vi med en innebygget dataanalyse og -rapporteringsmodul. Nå utvider og forbedrer vi løsningen med integrasjon med Microsoft® PowerBI. Nå får du real-time, interaktivt dashboard med selskapets data som er enkelt å bruke. Microsoft® Power BI er en plattform for å samle og analysere data, og gir dynamiske visualiseringer av forretningsdata. Mobil tilgang gir tilgang til å se status og beslutningsgrunnlag til enhver tid.

Trenger du bistand til oppgradering?

Dersom du har en Therefore™ on-premise installasjon på egen server må du kontakte oss slik at vi vi kan bistå og gi tilgang til oppgraderingspakken. Kontakt oss på im@canon.no for å få bistand.

Til våre kunder med Therefore™ Online skytjeneste kan dere følge guiden i lenken under, eller kontakt oss på im@canon.no for å få bistand.

Last ned Guiden: Guide til oppgradering av Therefore™ Online