Canon klart størst i markedet for multifunksjonsprintere

Med en markedsandel på hele 42 prosent, er Canon den overlegent største aktøren innenfor multifunksjonsmaskiner i Norge i 2020. Totalmarkedet var relativt stabilt, med i overkant av 18.000 solgte enheter.

Klar lederposisjon til Canon


Effektiv og sikker funksjonalitet for dokumenthåndtering er viktig i alle typer organisasjoner, og med både skanne- og utskriftsfunksjonalitet i nettverket, spiller multifunksjonsmaskinene en viktig rolle for både digital og papirbasert dokumenthåndtering. Antallet solgte multifunksjonsmaskiner (MFP) har ligget stabilt rundt 17-18.000 enheter de siste 4 årene, og tall fra analysebyrået DMR viser at 2020 ikke skilte seg ut, det endte nemlig på 18.052 solgte enheter. Om antall solgte maskiner er stabilt, har markedsandelen til de ulike produsentene endret seg betydelig mer. Med en salgsvekst på hele 21,9 prosent, endte Canon på 7600 solgte enheter. Det betyr at Canon nå innehar en klar lederposisjon med mer enn dobbelt så mange solgte enheter som nestemann på listen.

Skyløsninger og sikkerhet


Svein Trønnes, Marketing Director hos Canon Norge, ser fjorårets sterke vekst i sammenheng med selskapets bevisste satsning på skyløsninger og sikkerhet gjennom en årrekke.


- Vi opererer i større grad som en tjenesteleverandør enn en tradisjonell maskinleverandør, og opplever at den årelange satsningen på sikkerhet, mobilitet og skyløsninger har vært avgjørende for at rekordmange kunder valgte oss som samarbeidspartner i 2020. Som vi alle har erfart, førte pandemien til en kraftig økning i bruken av hjemmekontor i fjor, noe som aktualiserte gode tjenesteløsninger for mobilitet og dokumentsikkerhet. Markedsledende løsninger på disse områdene, i kombinasjon med et landsdekkende salgs- og serviceapparat som har gjort en kjempeinnsats, ga oss utvilsomt konkurransefortrinn i et tøft marked, sier Svein Trønnes.


Canon tilbyr et bredt spekter ulike hardware- og softwareløsninger, som hjelper kundene, slik at de kan jobbe mer effektivt og samhandle på en god og sikker måte. Blant kundene Canon leverte maskiner til i 2020, finner vi store aktører i både offentlige og private sektor som Bergen Kommune, Kongsberggruppen, Skatteetaten og Nortura.