Andrea Vasquez-Pettersen ansatt som bærekraftsspesialist i Canon Norge

4Y3A0051 - 16-9.JPG

Andrea Vasquez-Pettersen har blitt ansatt som bærekraftsspesialist hos Canon Norge.

Canons bærekraftsarbeid er omfattende og spenner over flere områder, og nå skal Andrea Vasquez-Pettersen (43) bidra til å styrke satsingen ytterligere. Hun starter i stillingen som bærekraftsspesialist 12. april i år – og kommer sist fra jobb hos Rambøll AS.

Canon har syv år på rad fått gullutmerkelsen i det uavhengige analyseselskapet EcoVadis sin internasjonale rangering som vurderer områdene miljø, forretningsetikk, rettferdige arbeidsforhold og bærekraftig forsyningskjede.

Vasquez-Pettersen gleder seg til å sette i gang. Ikke minst til det å jobbe for å stimulere folk til å tenke bærekraft.

– Canon bidrar til FNs globale mål for bærekraftig utvikling ved å jobbe aktivt med en rekke identifiserte områder. Gjennom ulike initiativ som blant annet omhandler innovativt produktdesign, økt bruk av fornybar energi, forbedret energieffektivitet og mer miljøvennlig transport, er målet å redusere klimabelastningen. I tillegg utvikles også teknologi og prosesser for gjenbruk av maskiner, og bruken av engangsplast i emballasjematerialer reduseres. Det er muligheter for også å engasjere kunder på bærekraft og sirkulær økonomi, sier Andrea Vasquez-Pettersen.

– De siste årene har jeg jobbet mest med prosjekter fra et teknisk aspekt og ikke med å engasjere mennesker på miljø. Jeg ser frem til å gjøre det igjen, sier Vasquez-Pettersen.

- Jeg har lang erfaring innen avfallshåndtering. Det vil si reduksjon, ombruk og gjenvinning. De siste årene har jeg bygget opp mer kompetanse innen sirkulær økonomi. Jeg gleder meg til å vøre med å drive dette arbeidet fremover for Canon ved å engasjere ansatte og ikke minst resten av verdikjeden, sier hun.

4Y3A0080

f.v. Andrea Vasquez-Pettersen, Environment & Product Safety Specialist og Päivi Kahelin, Sustainability Manager

Vasquez-Pettersen skal rapportere til Sustainability Manager, Päivi Kahelin. Hun har høye forventninger til sin nye medarbeider.

– Jeg ser frem til at Andrea bringer nye perspektiver og energi til vårt bærekraftsteam og støtter den norske organisasjonen. Hun har den erfaringen og kunnskapen som skal til. Målet med denne stillingen er å skape lokal støtte for bærekraftsspørsmål, som vi kan se øker fra alle forretningsdeler, og videre skape dette området til å være en forretningsmessig fordel i fremtiden, sier Päivi Kahelin.